سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

دانشجو یار

مقاله بررسی مزیت نسبی تولیدواشتغال بخش کشاورزی استانهای کشور pdf

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی مزیت نسبی تولیدواشتغال بخش کشاورزی استانهای کشور pdf دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی مزیت نسبی تولیدواشتغال بخش کشاورزی استانهای کشور pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی مزیت نسبی تولیدواشتغال بخش کشاورزی استانهای کشور pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی مزیت نسبی تولیدواشتغال بخش کشاورزی استانهای کشور pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان

تعداد صفحات: 22

چکیده:

دراین مقاله باشاخص مزیت نسبی تولیدواشتغال بخش کشاورزی را دراستان زنجان و سایراستانهای کشورموردبررسی قرارخواهیم داد برای این منظور بااستفاده ازسهم ارزش افزوده بخش کشاورزی درتولید ناخالص داخلی استان و کشوروسهم اشتغال این بخش دراشتغال کل مناطق شاخص ضریب مکانی LQ رادرارزش افزوده بخش وزیربخشهای آن واشتغال محاسبه و براساس آن اهمیت بخش کشاورزی درتولیدواشتغال مناطق موردارزیابی قرارگرفته است نتایج این بررسی نشان میدهد که استان زنجان دربخش کشاورزی ازعملکردمناسبی برخوردار بوده و این بخش درتولیدواشتغال مزیت نسبی لازم را کسب نموده است درمزیت نسبی تولیدبخش کشاورزی درسال 1379 رتبه هفتم و در1388 رتبه هشتم به استان زنجان اختصاص داشته است بخش کشاورزی دراستان زنجان درهریک اززیربخشهای زراعت و باغداری ودامداری دارای مزیت ولی درفعالیت جنگلداری وماهیگیری ازمزیت نسبی لازم برخوردارنبودها ست دراستان زنجان درمزیت نسبی اشتغال درسالهای 1384و1390 به ترتیب رتبه های هفتم و چهارم رادربین استانهای کشور داشته است اشتغال بخش کشاورزی باداشتن مزیت نسبی جز فعالیت های پایه استان به حساب می اید دربین استانهای کشوراستان های کرمان اردبیل و گلستان درمزیت نسبی تولیدواستانهای اردبیل خراسان شمالی و اذربایجان غربی درمزیت نسبی اشتغال رتبه های اول تاسوم رادرسالهای موردمطالعه داشته اند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

ساخته شده توسط Rodrigo ترجمه شده به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ.

سرویس وبلاگ نویسی پارسی بلاگ