سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

دانشجو یار

مقاله ارزیابی عملکرد و رفتارنگاری ابزار دقیق سد خاکی شاه قاسم pd

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی عملکرد و رفتارنگاری ابزار دقیق سد خاکی شاه قاسم pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی عملکرد و رفتارنگاری ابزار دقیق سد خاکی شاه قاسم pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی عملکرد و رفتارنگاری ابزار دقیق سد خاکی شاه قاسم pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی عملکرد و رفتارنگاری ابزار دقیق سد خاکی شاه قاسم pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: 9
چکیده:
نصب و قرائت ابزار دقیق یکی از روشهای کاربردی در کنترل ایمنی و پایداری سدهای خاکی بشمار میرود.پیزومترهای موجود در بدنه و تکیهگاههای سد یکی از انواع مختلف ابزار دقیق به کار رفته در سدها هستند،که ارتفاعسطح ایستابی آب در قسمتهای مختلف سد را نشان میدهند. در این تحقیق برای بررسی عملکرد پیزومترهای سد شاه- قاسم در استان کهگیلویهوبویراحمد، تغییرات سطح ایستابی آب پیزومتر در مقابل تغییرات سطح ایستابی آب دریاچه سدترسیم میشود. پس از ترسیم تغییرات سطح ایستابی آب در پیزومتر در برابر تغییرات سطح ایستابی آب دریاچه سد و بدستآوردن مقدار R2 ، مشخص گردید که این روش، راه حل مناسبی برای ارزیابی عملکرد پیزومترها نیست زیرا محلقرارگیری پیزومتر بر روی سد، در این ارزیابی در نظر گرفته نمیشود. بطور مثال بعضی پیزومترهای بالادست سد کهانتظار میرود تغییرات سطح ایستابی آب این پیزومترها تقریباً با تغییرات سطح ایستابی آب دریاچه سد یکی باشد، تغییرات خیلی سطح ایستابی کمی دارند اما با این روش عملکرد این پیزومترها منطقی بدست آمد و برعکس. البتهترسیم تغییرات سطح ایستابی آب پیزومترهای یک محور در مقابل تغییرات سطح ایستابی آب دریاچه سد، مشخص کرد در بعضی محورها سطح ایستابی پیزومتر بالادست از پیزومترهای پاییندست آن خیلی کمتر است و این پیزومتر بالادست دچار مشکل است. راه حل بعدی مقایسه تغییرات سطح ایستابی آب در پیزومتر و تغییرات سطح ایستابی آب دریاچه سد در طول زمان است

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

ساخته شده توسط Rodrigo ترجمه شده به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ.

سرویس وبلاگ نویسی پارسی بلاگ