سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

دانشجو یار

پروژه دانشجویی مقاله تأملی در افکار و ایده ها و اشعار سه شاعر (

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله تأملی در افکار و ایده ها و اشعار سه شاعر (نسیم شمال ،لاهوتی و میرزادة عشقی ) با pdf دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله تأملی در افکار و ایده ها و اشعار سه شاعر (نسیم شمال ،لاهوتی و میرزادة عشقی ) با pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله تأملی در افکار و ایده ها و اشعار سه شاعر (نسیم شمال ،لاهوتی و میرزادة عشقی ) با pdf

فصل اول

بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر مشروطه و تاثیر آن بر ادبیات

اوضاع سیاسی، اجتماعی ایران قبل از مشروطه

مهاجرت صغری

مهاجرت کبری

افتتاح دار الشوری

سلطنت محمدعلیشاه

فتح تهران و گشایش مجلس دوم

علل پیدایش مشروطه

رهبران وپیشگامان نهضت مشروطه

دین و مشروطه

ادبیات مشروطه

فصل دوم: سید اشرف الدین حسینی

( نسیم شمال )

سید اشرف الدین حسینی( نسیم شمال)

وطن گرایی

1 .ساختارهایی که هم از نظر درونمایه و هم از نظر بیان جدید می باشند

2 ساختارهایی که فقط از نظر درونمایه جدید هستند و از نظر بیان کلاسیک

3ساختارهایی که بخشی از آنها در معنی جدید به کار رفته است

4ساختارهای کلاسیک;

فصل سوم

ابوالقاسم لاهوتی

وطن گرایی

ساختار های ادبی

فصل چهارم

میرزاده عشقی

وطن گرایی

ساختار های ادبی

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله تأملی در افکار و ایده ها و اشعار سه شاعر (نسیم شمال ،لاهوتی و میرزادة عشقی ) با pdf

1      آدمیت،فریدون.اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی.تهران:پیام ،

2      آدمیت،فریدون .اندیشه های طالبوف .تهران :دماوند،

3      آدمیت،فریدون.ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران. تهران :پیام ،

4      آدمیت،فریدون .فکرآزادی و مقدمه نهضت مشروطیت .تهران :سخن ،

5      آجودانی ،ماشاءالله . یامرگ یا تجدد .لندن :فصل کتاب ،

6      آشوری ، داریوش .فرهنگ سیاسی. تهران : مروارید ،

7      آرین پور، یحیی. از صبا تا مینا. ج2 تهران: مرکز نشر کتابهای جیبی،

8      آهنجیده ، اسفندیار . برخورد اندیشه های قانون خواهی با حکومت استبدادی در ایران .اصفهان : مشعل ،

9      اتحادیه، منصوره. پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت. تهران: گستره

10  اسحاق، محمد. سخنوران نامی ایران در تاریخ معاصر. تهران: طلوع،

11  اسلامی ندوشن، محمد علی. روزها. ج1 تهران: یزدان،

12  اسلامی ندوشن، محمد علی. روزها. ج2 تهران: یزدان،

13  براون،  ادوارد. انقلاب مشروطیت ایران. تهران: کویر،

14  برقعی، سید محمد باقر. سخنوران نامی معاصر ایران. تهران: خرم،

15  بهار،‌ملک الشعرا. دیوان. تهران: توس،

16  تریا، انقلاب مشروطیت ایران و ریشه های اجتماعی و اقتصادی آن. تهران: رودکی،

17  حائری،‌سید هادی. کلیات مصور عشقی. تهران: جاویدان،

18  حائری،‌سید هادی. سده میلاد میرزاده عشقی. تهران: نشر مرکز،

19  حائری، عبدالهادی. تشیع و مشروطیت در ایران. تهران: امیر کبیر،

20  حزب جمهوری اسلامی، آزادی و استبداد. نشریه شماره

21  خاتمی، محمد. زمینه های خیزش مشروطیت. تهران: پایا

22  دولت آبادی، یحیی. حیات یحیی. ج2 تهران: فردوس،

23  دهخدا، علی اکبر. لغت نامه. تهران: موسسه دهخدا

24  ذاکر حسین، عبدالرحیم. ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت. ج1 تهران: نشر علم،

25  زاوش،م ح. رابطه فراموسونری با صهیونیسم و امپریالیسم.تهران: آینده،

26  زرگری نژاد،‌غلامحسین. رسایل مشروطیت. تهران: کویر،

27  شفیعی کد کنی،‌محمد رضا. ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما. تهران: نی

28  شفیعی کد کنی،‌محمد رضا. ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت. تهران: سخن،

29  شمیم، علی اصغر. ایران در دوره سلطنت قاجار. تهران: افکار،

30 شیخ الاسلامی، جواد. اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد 1919 ایران و انگلیس. تهران: کیهان،

31  شیخاوندی، داور. ناسیونالیسم و هویت ایرانی. تهران: باز،

32  صفایی، ابراهیم. رهبران مشروطه. تهران: جاویدان،

33  علی بابایی، داوود. گفته های میرزاده عشقی. تهران: امید فردا،

34  علی بابایی، غلامرضا. فرهنگ سیاسی. تهران: آشیان،

35  کرمانی،ناظم الاسلام. تاریخ بیداری ایرانیان. تهران: امیر کبیر،

36  کسروی، احمد. تاریخ مشروطه ایران. تهران: امیر کبیر،

37  کسروی،احمد. تاریخ هجده ساله آذربایجان. تهران: امیرکبیر،

38  لاهوتی، ابوالقاسم. شرح زندگانی من

39  لاهوتی، ، ابوالقاسم. دیوان. تهران: نوشین

40  لاهوتی، کلیات. به کوشش بهروز مشیری. تهران: توکا،

41  لرد کرزن، ایران و مساله ایران. ترجمه علی جواهر کلام. تهران: ابن سینا،

42  مائوسته دون، جنبش کارگری ایران. تهران: روزبه

43 محمدخان، مهرنور. فکر آزادی در ادبیات مشروطیت ایران. اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و تاجیکستان،

44  معاصر، حسن. تاریخ استقرار مشروطیت در ایران. ج1 تهران: ابن سینا

45  مصاحب، غلامحسین. دایره المعارف فارسی. ج2 بخش1 تهران: فرانکلین،

46  مکی، حسین. تاریخ بیست ساله ایران. تهران: امیر کبیر،

47  ملک زاده، مهدی. تاریخ مشروطیت ایران. ج1،2،3 تهران: علمی،

48  میر احمدی، مهران. راهبران فکر مشروطه. تهران: درسا،

49  نسیم شمال، کلیات جاودانه. به کوشش حسین یمینی

50  هدایت،‌مخبرالسلطنه. خاطرات و خطرات. تهران: زوار،

51  همایون کاتوزیان، محمد علی. استبداد دموکراسی و نهضت ملی. تهران: مرکز،

52  یاحقی،‌محمد جعفر. چون سبوی تشنه. تهران: جامی،

53  محیط مافی،‌هاشم. مقدمات مشروطیت. تهران: فردوسی

54  یوسفی، غلامحسین. چشمه روشن. تهران: نشر علمی،

55  یونس،‌مروارید.  تهران: اوحدی،

فصل اول

بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر مشروطه و تاثیر آن بر ادبیات

 اوضاع سیاسی، اجتماعی ایران قبل از مشروطه

   از سال 1157  که کریمخان زند در گذشت تا سال 1212که فتحعلیشاه بدرود زندگی گفت پنجاه واند سال بود، در این زمان کم در اروپا تکانهای سختی پیدا شده،و داستانهای تاریخی بیمانندی از شورش فرانسه ،پیدایش ناپلئون و جنگهای پیاپی آن،و جنبش توده ها و پیشرفت فن جنگ، پدید آمدن افزارهای نوین و مانند اینها روی داده ،و در نتیجه آنها دولتهای بزرگ و نیرومندی پیدا شده بود.   کشور ایران از آن تکانها ودگرگونیها بی بهره مانده و نا آگاهانه با شیوه کهن خود بسر میبرد

پادشاهان قاجار  علاوه بر انکه خود کاری نمی کردند به دیگران نیز فرصت خدمت نمی دانند، در زمان محمد شاه ،میرزا ابوالقاسم قائم مقام ،وزیر کاردانی بود ولی محمد شاه او را کشت و جایش را به میرزا آقاسی داد.  در زمان ناصر الدین شاه[2] ،میرزا تقی خان امیر کبیر به اداره  وزیر کاردانی بود که در اداره امور شایستگیهای زیادی از خود نشان داد.ناصر الدین شاه او را کشت وبه جایش میرزا آقا خان نوری را نشاند. توده مردم نیز در ان عصر منشا هیچ اثری نبوده ،وجودشان کالعدم بود  لکن چند اتفاق به ظاهر ساده برای اولین بار در پیشینه سیاسی ایران،پای مردم را نیز به میان کشید  و آحاد مردم را وارد حیاط سیاسی تازه ای ساخت مردمی که از جور وظلم حکام داخلی و تعدی قدرتهای خارجی به تنگ آمده بودند،به یکباره در واقعه تحریم تنباکو وارد میدان سیاست شده ،با نظام حاکم در افتادند. و سرانجام با مبازرات پی در پی  قادر به لغو آن شدند

در سالهای پایانی حکومت ناصرالدین شاه امتیازات زیادی به بیگانگان داده شد که باعث ناخشنودی ملت از حکومت قاجاریان و آغاز مبارزاتی گردید که در نهایت منجر به صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی گردید

پس از  ناصرالدین شاه در سال 1275 نوبت شاهی به پسرش مظفرالدین[3] رسید.با وجود اینکه این شاه جربزه پدر ش را نداشت و امیدی به نیکی حال ایران به دست وی نمی رفت.اما نسبت به  نابسمانی اوضاع اظهار همدردی و نیکخواهی می نمود، و از ناتوانی کشور و آشفتگی کارها سخن رانده نویدها می دادو مردم نیز که پس از واقعه تنباکو از نزدیک در جریان امور قرار گرفته بودند، از این سخنان خوشدل می گردیدند .پس از رسیدن به حکومت نیز با عزل میرزا علی اصغر خان اتابک (امین السلطان)از صدارت و تأسیس چند مدرسه مدرن به همکاری امین الدوله و برخی اقدامات دیگر ، پادشاهی اصلاح طلب نشان میداد.در بهار سال 1278 امین الدوله از کار برخاست و مجدداٌ امین السلطان صدر اعظم شد و در این زمان بود که اولین وام با سود پنج درصد از روسها گرفته شدو همچنین داستان گمرک وبکار گماردن بلژیکیان مطرح شد.مردم مظفرالدین شاه را ساده دل و ناتوان شناخته و همه بدیها را از میرزا علی اصغر خان اتابک می دانستند.این مرد افزار کارش خوشرویی با مردم و دلجوئی از هواداران خود و پول دادن به ملایان و دیگران  بودو بدین ترتیب کار خود را پیش می برد،ولی سرانجام آن افزار کار کند گشت و کسانی به دشمنی برخاستند که پول نمی گرفتند و فریب نمی خوردند. بالاخره در اواخر شهریور 1282 بود که در اثر نارضایتی مردم اتابک از کار افتاد و عین الدوله  بجای وی نشست

عین الدوله بکار آغاز کرد،و چون در زمان اتابک یکی از نکوهندگان کارهای او بود مردم به او گمان نیک داشتند،اما کم کم بد رفتاری او نسبت به طلبه ها خبث نهادش را آشکار کرد و مردم به چگونگی رفتار عین الدوله و اندازه خود کامگی او پی بردند

مهاجرت صغری

در زمان عین الدوله تصویری از نوز و دیگر بلژیکیان بدست افتاد که درآن زنان و مردان بزمی ساخته اند و هر یکی از مردان رختی از رختهای ایرانیان را برتن کرده،وخود نوز نیز به شیوه ملایان عبا به دوش انداخته.دو سال بعد که این عکس بدست علما افتاد ،بهبهاتی و پیروان او فرصت را غنیمت یافته ،به بدگویی برخاستند و چندین نسخه از روی آن چاپ کرده میان مردم پراکنده گردانیدند. در ظاهر افتادن نوز خواسته می شد اما هدف اصلی عزل عین الدوله بود

در فارس نیز حکومت شاهزاده شعاع السلطنه بر دوش مردم سنگینی می کرد. در مشهد نیز حکومت آصف الدوله به همان میزان ستمگرانه بود، به دستور او عده ای از سربازانش به سمت زائران امام رضا (ع) آتش گشودند[4] و در تهران نیز هفت،هشت تن از تجار ، توسط علاءالدوله ، حاکم این شهر ، به اتهام افزایش قیمت شکر به چوب و فلک بسته شدند. در نتیجه تمامی این مظالم ، خاصه این اقدام آخر شمار عظیمی از تجار در مسجد شاه متحصن شدند و به فاصله کوتاهی ، تعداد زیادی از روحانیون به آنها پیوستند. پس از چند روز تحصن و سخنرانیهای کوبنده سید جمال الدین واعظ اصفهانی و صلاحدید آقایان طباطبائی و بهبهانی قرار بر این شد که همگی در زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم (ع)مجاور شوند. بدین ترتیب روز چهارشنبه شانزدهم شوال 1323 علما تهران به آنجا مهاجرت نمودند، که بعدها به مهاجرت صغری معروف شد. عین الدوله وقتی دید رشته امور از هم گسیخته شده و روز بروز بر تعداد مهاجرین افزوده می شود،بناچار برای آقایان پیغام فرستاد که یکنفر امین از طرف  خودتان بفرستید که شفاهاً با شاه مذاکره نماید،مردم ابتدا برادر آقای طباطبایی را انتخاب کردند ولی وقتی متوجه رابطه نهانی او با عین الدوله شدند،برای سخنان او ارجی قائل نشدند و سرانجام سفیر عثمانی را برای این کار برگزیدند.و درخواستهای خود را چنین نوشتند

1 :نبودن عسگر گاریچی در راه قم

2 :بنای عدالتخانه ای در ایران

3: اجرای قانون اسلام درباره آحاد و افراد بدون ملاحظه از احدی

4:عزل مسیو نوز از ریاست گمرک ومالیه دولت

5:عزل علاءالدوله از حکومت تهران[5]

 کسروی در این باره میگوید:((آگاهی از این پیشامد بروزنامه های اروپا هم رسید و آن را با ستایشی از علماء یاد کردند،ولی آنها عدالتخانه را پارلمان یا مجلس شوری معنی کردند.[6] ))

سرانجام کوچندگان صلاح را در بازگشت دیدند،اما خواهیم دید که به عدالتخانه تنها خرسندی ندادند و آخرین خواست خود را که مجلس میبود آشکار گردانیدند و روز جمعه بیست ودوم دی ماه با شکوه بسیار به شهر بازگشتند

مهاجرت کبری

عین الدوله مرد کم دانشی بود و برای او که در دربار خودکامه بزرگ شده بود گران می افتاد که نام قانون یا دارالشوری را بشنود، این بود که از درون ، نسبت به خواسته های مردم دشمنی می نمود و از بین درخواستها تنها علاءالدوله را از حکومت تهران برداشت و بقیه را به باد فراموشی سپرد

بعد  از آنکه مردم دیدند از طرف دولت خبری نمی شود،گروهی از علما نزد عین الدوله رفتند.آقای طباطبایی به عین الدوله فرمود: ((این عدالتخانه که ما مطالبه می کنیم اول ضررش بماها میرسد که دیگر مردم آسوده می شوند و ظلم نمی بینند ودیگر محتاج به ماها نمی باشند،ولی چون عمر من وتو گذشته است کاری بکنید که نام نیکی از شما در عالم بماند و در صحائف تاریخ بنویسند بانی مجلس و عدالتخانه عین الدوله بوده و از تو این یادگار در ایران باقی بماند[7]. ))این سخنان نه تنها در او اثر نکرد بلکه از شنیدن نام مجلس ابروها درهم کشید

بعد از مدتی با تبعید سید جمال وشیخ محمد واعظ توسط عین الدوله و کشته شدن سید جمال  توسط سربازان عین الدوله ،چند روزی شهر ناآرام شد و عملاًحکومت نظامی جریان داشت تا اینکه بهبهانی وطباطبایی و صدر العلما وبرخی دیگران، ارشهر بیرون شده آهنگ ابن بابویه کردند.همه ملایان و طلبه ها و دیگران که در تحصن مسجد شاه حضور داشتند،در این سفر نیز همراهی نمودند.علما که هر روز بر تعدادشان افزوده می شد روز سی ام تیر بقم رسیدند.دو روز پس از رفتن به قم ،کسانی بقلهک رفته و از کارکنان سفارت خواهان اقامت در آنجا شدند.با موافقت نسبی سفارت عصر پنج شنبه 27 تیرماه نخست پنجاه تن از بازرگانان و طلبه ها بسرای سفارت در شهر رفته و در آنجا نشیمن گزیدند،اما بعد از چهار روز تعداد آنها تا سیزده هزار نفر بالا رفت و بازارها به یکباره بسته شد.متحصنین درخواستهای خود را به میانجیگری مستر گرانت دف شارژ انگلیس، به دولت چنین باز نمودند

1 .معاودت علمای مهاجرین به تهران

 2 .اطمینان بر اینکه احدی را به بهانه نخواهند گرفت وشکنجه نخواهند داد

3 .امنیت مملکت

4 .افتتاح عدالتخانه

5 . قصاص قاتل دو سید بزرگوار:[8]

سید اشرف الدین حسینی( نسیم شمال)

سید اشرف الدین حسینی معروف به گیلانی و قزوینی در سال 1287  هجری قمری در شهر قزوین دیده به جهان گشود. کودکی شش ماهه بود که پدرش را از دست می دهد. دار و ندارش را دیگران بردند و از آغاز زندگی گرفتار فقر ویتیمی شد.قسمتی از دوران جوانی خود را در کربلا و تبریز گذراند و پس از پایان تحصیل  به گیلان رفت و در رشت اقامت گزید.در سال 1324هجری قمری که مشروطه بنیان نهاده شد هفته نامه نسیم شمال را که روزنامه ای ادبی و فکاهی بود در رشت ایجاد کرد .نشر این روزنامه تا انحلال مجلس ادامه یافت و علاقه مردم را بشدّت جلب کرد.شهرت و محبوبیّت فوق العاده او و تأثیری که سخنانش بر دل عامه مردم بر جای گذاشت ، دولت وقت را به ستوه آورد تا اینکه در پایان کار به او نسبت جنون دادند و به این بهانه او را به تیمارستان منتقل کردند ،و بعد ازچندی تحمّل فقر وبیماری در سال 1313 ش. درگذشت

اشعار وی بیش از بیست هزار بیت است و کتاب باغ بهشت و نسیم مال قسمتی از اثار فکاهی اوست.او در اشعار خود  قالبهای متنوعی را به خدمت گرفت

قالبهایی که بیش از همه مورد توجه او بوده است عبارتند از مسمط،مستزاد و مثنوی

زبان شعر ارف زبانی ساده وعامیانه است که از لحن طبیعی کلام مردم کوچه وبازار گرفته شده است .او زبان شعرش را درخور فهم مخاطبان که همان توده مردم بودند ،برگزیده است. لغات فرنگی نیز که گاهگاه در شعر او دیده می شود،معمولاً لغات رایج عصر او می باشند ،مانند: آیروپلان، پلتیک ،بلیط،واقون وغیره

از نقطه نظر درونمایه ،در اشعار اصیل او که پر از طنزهای نیشدار و تلخ است ،وطنفروشان، خیانتکاران ، دشمنان آزادی و کلیه کسانی را که در فکر کشور ومردم نبوده اند ،به باد استهزاء و خنده گرفته شده اند.[36]

 1مبارزه با استبداد داخلی

یکی از جدّی ترین چالشهای ادبیات آستانه مشروطه در ایران ،پرداختن به استبداد و انتقاد از نظام  استبدادی حاکم در جامعه است .(( نظام استبدادی نظامی است که در آن تمرکز شدید قدرت وجود داشته و براساس نظریه حکومت مطلقه اختیارات نامحدود سیاسی به شخص شاه واگذار شده باشد .این اختیارات ناشی از حاکمیّت بلا منازع سیاسی شاه و قدرت اوست. در این نوع نظام دولت دولت بر کلیّه شئون زندگی اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی سیطره دارد . برای شکل دادن به چنین نظامی ،بر اساس ایدئولوژی شاهنشاهی مجموعه قوای جامعه در راه اجرای اهداف نظام سلطنتی  و از بین بردن تمام آزادیهای فردی و اجتماعی تجهیز می شد و در مقابل ملّت هیچ تعهّد و مسئولیّتی نداشت یعنی نه محدود به قانون بود و نه وابسته به طبقه ای خاص[37].))

اشرف نیز به عنوان یکی از برجسته ترین شاعران عصر مشروطه بارها از این نظام استبدادی انتقاد کرده است. مبارزه با استبداد در شعر او تحت دو عنوان کلّی قابل تقسیم است

ابو القاسم لاهوتی

ابوالقاسم الهامی متخلص به لاهوتی در سال 1305 هجری قمری در کرمانشاه متولد شد. پدرش پیشه کفشدوزی داشت.پدر و پسر هر دو شاعر و آزادیخواه بودند. علوم مقدماتی را در زادگاه خود فرا گرفت .از آن پس به عرفان و تصوف گرائید و چون دارای روحیه انقلابی بود به فرقه فراموسونی که تحت لوای برابری ،برادری و آزادی در گوشه وکنار کشور دایر شده بود ،وارد گردید

او مدتی به عنوان رئیس ژاندارمری قم انجام وظیفه کرد اما پس از مدتی به علت درگیری با یکی از زیردستانش که منجر به قتل او شد ،روانه زندان گردید.اما در نهایت با هوشیاری توانست از آنجا فرار کند و به کرمانشاه  برود.در کرمانشاه بود که متوجه صدور حکم غیابی اعدامش شد ،بناچار به طرف بغداد حرکت کرد.مدت شش سال در آنجا ماند سپس روانه استانبول شد و از همانجا بود که به گفته خود ((آستان عدالت سوسیالیستی را بوسید وبه کمونیزم روی آورد[46].))

لاهوتی تا پایان عمر در شوروی ماند و در فعالیتهای فرهنگی و هنری پیرامون زبان و ادبیات فارسی شرکت کرد.مدتی به ریاست افتخاری علوم تاجیکستان منصوب شد و سرانجام در فروردین سال 1336 در مسکو بدرود حیات گفت و پیکرش رادر کنار سران کرملین به خاک سپردند

لاهوتی در شاعری طبعی سرشار داشت. می توانست هرگونه مضمون و اندیشه را در شعر بپروراند و آن را به زبانی روشن و گیرا به نحوی که دیگران را تحت تأثیر قرار دهد درآورد

لاهوتی در سرودن اشعار خود هم از قالبهای سنتی به ویژه غزل و هم از قالبهای نو استفاده کرده است

زبان شعر او ساده و روان است.در غزلها به اقتضای حال زبان وی نرمتر و موزون تر است و در دیگر اشعار به تناسب موضوع ومقام بیشتر از زبان گفتار متأثرست هر چند که کلمات و اصطلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به زبان بیگانه در شعر او به وفور یافت می شود.نظیر:کالخوز،سوسیالیزم ،کمونیزم،فاشیزم و نظایر آنها

درونمایه اشعار او بیشتر در حمایت صنف فعله و رنجبر ، مبارزه با استبداد ،استثمار و دین می باشد.[47]

 ا.مبارزه با استبداد داخلی

استبداد ستیزی لاهوتی را می توان به دو بخش اصلی تقسیم کنیم

1 انتقاد از اوضاع اجتماعی (ادبیات کارگری )                               2 انتقاد از اوضاع سیاسی

الف. انتقاد از اوضاع اجتماعی: لاهوتی در محیطی شروع به فعالیت کرد که استبداد شش هزار ساله در آن ریشه افکنده بود . شاه شهوت پرست ،شحنه رشوه خوار ، شیخ مزدور و مزوّر ،مردم نادان ،استبداد نیرومند ،معارف و فرهنگ ضعیف و بیشتر از همه اینها ظلمهای صنفی و ستمهای طبقاتی بشد،ت حکفرما بود

میرزاده عشقی

سیّدمحمدرضاعشقی، معروف به میرزاده عشقی، فرزند ابوالقاسم کردستانی در تاریخ 12 جمادی الثانی 1312 ه0ق. در همدان متولّد شد. سالهای کودکی را در مکاتب محلّی و از سن هفت سالگی به بعد در مدارس الفت و آلیانس به تحصیل فارسی و فرانسه اشتغال داشته. در سن هفده سالگی از تحصیل دست کشیده و به سمت مترجمی نزد یک نفر بازرگان فرانسوی مشغول کار شد. در اوایل جنگ جهانی اول بود که به اتفاق مهاجرین ایرانی به استانبول رفت. مدتی درمدرسه دارلفنون استانبول در زمینه علوم و فلسفه و اجتماعیات از محضر اساتید کسب فیض نمود و سپس در سال 1336 ه.ق. به همدان بازگشت و از آنجا راهی تهران شد

عشقی در سال 1333 هجری قمری در همدان مجلّه (( نامه عشقی)) را انتشار داد و در سال 1339 هجری قمری به انتشار روزنامه قرن بیستم پرداخت. قطعه کفن سیاه را نیز در دفاع از مظلومیّت زنان و تجسم روزگار سیاه آنان سرود

در سال  1342 که نغمه جمهوری ساز شد، عشقی با آنکه جوانی روشنفکر بود و به مزایای جمهوری آگاه و اصولاً طرفدار آن بود. چون از بازیهای سیاسی و دسایس پت پرده انگلیس خبر داشت،‌با این جمهوری مصنوعی بنای مخالفت گذاشت. عشقی بر اثر انتشار مقالات تند و انقلابی مورد خشم محافل ارتجاعی قرار گرفت و در سال 1342 ه.ق. در خانه خویش، به دست دو تن ناشناس هدف گلوله قرار گرفت و نزدیک ظهر همانروز در بیمارستان شهربانی جان داد و جسد او را با کمال احترام در ابن بایویه واقع در حرم عبدالعظیم دفن کردند

اشعار عشقی کلاً پنج هزار بیت می باشد. بیشتر اشعار او وطنی و ملی بود. اشعار او از حییث ارزش ادبی یکسان نیستند. اشعار اولیه او، که بیشتر درباره حوادث روز سروده شد، غالباً ناپخته و بی انسجام و از مزیّت اندیشه و اسلوب عاری است ولی در میان این قطعات کوچک و حقیر نیز می توان شاهکارهای حقیقی او را مشاهده کرد. گذشته از هزلیات و هجویه های بسیار تلخ و نیشدار، اشعار خوب عشقی منحصر است به چند قطعه مانند نوروزی نامه، رستاخیز شهریاران ایران، کفن سیاه، احتیاج و بالاخره ایده آل سه تابلوی مریم کیا قطعه اخیر بهترین و برگزیده ترین آنهاست[61]

 1    مبارزه با استبداد داخلی

بهترین نمونه استبداد ستیزی عشقی را می توان در نمایشنامه سه تابلوی مریم( ایده آل مرد دهقانی) مشاهده کرد. ایده آل شامل سه تابلوست: تابلو اول: شب مهتاب که وصفی است زیبا از شبی دل انگیز که جوانی از عشرت جویان تهران مریم، دختر ساده و روستایی منش رافریب می دهد. تابلو دوم: روز مرگ مریم است که براثر فریب خوردگی با تریاک خود کشیژکرده و تابلو سوم سر گذشت پدر مریم و ایده آل اوست. پدر مریم یک عامل دیوانی است که بعدها در راه استقرار مشروطه دو فرزند خود را از دست می دهد. در سال 1318 ه. ق. با تغییر حکومت کرمان به عنوان معاون حاکم جدید انتخاب می شود. بعدها از طرف حاکم با درخواستی نامشروع مواجه می شود وو به دلیل مخالفت با درخواست او از کار دولتی بر کنار می شود و مرده شویی فاسد و بی اصل و نسب جایگزین او می شود. پدر مریم بعد از اخراج ا منصب، به جمع مشروطه خواهان می پیوندد سپس به نائین تبعید می شود و در آنجا برای خود همسری بر می گزیند و در روز صدور فرمان مشروطه، دخترش مریم متولّد می شود

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

پروژه دانشجویی مقاله تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتال

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری با pdf دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری با pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری با pdf

مقدمه

اساس کار دستگاههای اندازه‌گیری

کنتورهای اندازه ‌گیری الکتریکی

انواع کنتور

قستمهای مختلف کنتور القایی تکفاز (مؤثر)

اساس کار کنتور

آشنایی مختصری با میکروکنترلرهای AVR

خصوصیات ATmega

حافظه

امکانات جانبی

ولتاژهای  عملیاتی

فرکانس های کاری

خطوط I/O وانواع بسته بندی

خصوصیات 8ATmega

حافظه

امکانات جانبی

ولتاژهای  عملیاتی

فرکانس های کاری

خطوط I/O وانواع بسته بندی

EEPROM های خانواده  AT24CXX

معرفی تراشه  AT24C

ویژگی ها

قابلیت اعتماد بالا

پایه (Serial Data)SDA

پایهwrite protect) WP)

نحوه عملکرد حافظه

انتقال داده و کلاک

حالت شروع(start condition)

حالت توقف(stop condition)

تصدیق(Acknowledge)

حالت Standby

صفحه کلید ماتریسی

شمای کلی پروژه

برنامه نرم افزاری کنتور دیجیتالی اعتباری

نرم افزارشارژر

طرح شماتیک سخت افزار شارژر

نرم افزار کنتور

طرح شماتیک سخت افزاربخش مربوط به کنتور

منابع و مآخذ

مقدمه

درکنتورهای الکترومغناطیسی ودیجیتالی مورد استفاده درکشور مشترکین پس ازمصرف برقهزینه پرداخت می کنند.قطع برق مشترکین به دلیل نپرداختن هزینه مستلزم حضور مامور شرکت برق در محلوپرداخت هزینه وصل مجدد توسط مشترک می باشد

عدم پرداخت هزینه برق مصرفی توسط بعضی از مشترکین شرکت برق را برآن داشت تا سعی به دریافت هزینه قبل از مصرف کند.پروژه تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری گامی است به سوی پیشبرد این هدف

  اساس کار دستگاههای اندازه‌گیری

اساس کارکلیه دستگاههای اندازه‌گیری عقربه‌ائی براساس تأثیرمیدان روی سیم حامل جریان است که مکانیسم آنها با هم فرق دارد. دردستگاه اندازه‌گیری با قاب گردان که در داخل میدان قرار گرفته دراثر عبورجریان(به نسبت جریان ورودی) عقربه حرکت خواهد نمود و برای اینکه با سرعت حرکت نکند از یک خفه کن استفاده می ‌شود بنام آمپر یا دمفینگ

نامگذاری دستگاه ها با توجه به مکانیزم آنها می باشد .مثلا اندکسیونی قاب گردان حرارتی دینامیکی; که از شرح جزئیات دستگاهها صرفنظر می شود.

کنتورهای اندازه ‌گیری الکتریکی

کنتوروسیـله‌ای است جهـت سنجش انـدازه‌گـیری انرژی مصرفی برق که قدرت مصرفی را نسبت به زمان ثبت می ‌نماید. و واحد آن اگرP کیلووات و t ساعـت بـاشـد

 W = P.t    ژول = وات ثانیه

چون واتهای مصرفی نسبت به زمان ثانیه خیلی خیلی زیاد است لذا با واحد بزرگترکیلووات ساعت سنجیده خواهد شد و اعدادی که نمراتورکنتورنشان می‌دهد براساس همین واحد است

وات ثانیه

انواع کنتور:

کنتورها با توجه نوع برق مصرفی به دو دسته تقسیم می شوند

    1-کنتورجریان مستقیم

    2-کنتورجریان متناوب

          الف- کنتورواته یا موثر تکفاز

           ب- کنتوردواته یا غیرموثر سه فاز

کنتورجریان متناوب واته کنتوری است که مقدار انرژی مصرفی مفید (وات) را می‌سنجد.  کنتورجریان متناوب دواته کنتوری که مقدار انرژی مصرفی غیرمفید (دواته یا وار) را اندازه گرفته و به آن وارمتر نیز گویند.   مجموع دو قدرت واته و دواته را قدرت ظاهری گویند که بصورت برداری جمع می ‌گردد. که ولت آمپر واحد آن خواهد بود.  وسیله‌ائی که قدرت ظاهری را اندازه بگیرد نداریم بنابراین ازدو وسیله ولتمتروآمپرمتراستفاده نموده و حاصل را در همدیگر ضرب می ‌کنیم.  اگر دستگاهها سه فازه باشند اساس کاربرای سه فازه طراحی شده مثل سه کنتور تکفاز است

 البته این فرمولها در جریان متعادل سه فاز صادق است و اگرنامتعادل باشد باید جزبه جزاندازه گرفته شود و بعد با هم جمع شود. در اینجا به اساس کارکنتورتکفازمتناوب اکتفا می ‌کنیم

قستمهای مختلف کنتور القایی تکفاز (مؤثر)

این نوع کنتور که بر اساس القای الکترومغناطیسی کار می کند شامل قسمتهای زیر است

1-   بوبین ولتاژ

2-    بوبین جریان

3-    صفحه آلومینیمی دوار

4-    چرخ دنده و محور

5-    آهنربای دائم

6-    شماره انداز

7-    محفظه

1بوبین ولتاژ: سیم پیچ ولتاژ با تعداد دور بیشتر و قطر کمترنسبت به سیم پیچ جریان(ازسیم شماره 4 برای پیچیدن آن استفاده می شود )طراحی شده است که با بار موازی می شود

2بوبین جریان: این سیم پیچ جهت تحمل جریان‌های عبوری  با قطر بیشتر و دور کـمترطراحی شده است. که با بار به صورت سری قرار گرفته است. برای تغییر تعداد دور سیم پیچ جریان از کم و زیاد کردن ورقه های نازک دینامو(رینگ های مسی و برنجی)استفاده می شود

3دیسک آلومینیومی دایره ای شکل: این دیسک هنگام مغناطیس شدن به حرکت درمی آیدو موجب به حرکت در آمدن چرخ دنده هایی که به شماره اندازمتصل اند می گردد(خلل وفرج روی صفحه برای افزایش استحکام مکانیکی صفحه قرار داده شده است)

4پیچ تنظیم هسته بوبین ولتاژ: این پیچ بالانس صفحه دیسک را به عهده داردتنظیم این پیچ موجب می شود تا در زمانیکه هیچ جریانی از کنتور کشیده نمی شود صفحه دیسک در حالت بالانس قرار گیرد و حرکت آن مطابق با کنتورهای استاندارد شرکت برق گردد

5آهنربای دائمی نعلی شکل: این آهنربا حکم ترمزرا برای صفحه دیسک زمانیکه هیچ نیرویی به صفحه وارد نمی شود دارد.هرچه دهانه آهنربا نسبت به صفحه بیرون ترباشد خاصیت ترمزی بیشتر می گردد. تنظیم cosبه کمک پیچ روی آهنربا انجام می شود

اساس کار کنتور

با توجه به شکل1-1 درکنتورازدوسیم پیچ اسـتفــاده شـده که یکی سیم پیچ جریان با قطر بیشتر و دور کـمتر جهت تحمل جریان‌های عبوری و دومی سیم پیچ ولتاژ با تعداد دور بیشترو قطر کمتر جهت تحمل فـشـار الـکتـریکـی که سیم پیچ ولتاژ همیشـه در مـدار اتـصـال دارد ولی تـا مـوقـعیکـه از سیم پیچ جریان بار گرفته نشود هیچگونه عکس العمل ندارد

سیم پیچ ولتاژ به صورت موازی وسیم پیچ جریان به شکل سری با ورودی برق مشترک قرار  می گیرد.بنابراین سیم پیچ ولتاژ همیشه برق دار است و سیم پیچ جریان با استفاده مشترک از برق برق دار خواهد شد.این دو سیم پیچ به شکلی نسبت به هم قرار گرفته اند که با عبور جریان از سیم پیچ جریان, میدان مغناطیسی حاصل از دو سیم پیچ بر هم اثر می کنند.برآیند این دو میدان باعث ایجاد جریانهای فوکو در سطح صفحه آلومینیومی می شود.طبق قانون القای فاراده این جریان به همراه برآیند میدانها سبب چرخش  صفحه آلومینیومی می گردد

       F=B.L.I.sin()

هر چه جریان عبوری از سیم پیچ جریان بیشتر باشد(مصرف بیشتر جریان) نیروی وارد بردیسک بیشتر ودیسک سریعتر می چرخد. بنابراین چرخش صفحه با مصرف رابطه مستقیم خواهد داشت

طبق استانداردهای شرکت کنتور سازی ایران هر 375 دور چرخش صفحه معادل یک کیلووات ساعت است

آشنایی مختصری با میکروکنترلرهای AVR

AVR  ها میکروکنترلرهای 8 بیتی از نوع CMOS با توان مصرفی پایین هستند که بر اساس ساختار پیشرفته RISC ساخته شده اند.پس از ساخت اولین نسخه های AVRدر سال 1996این سری از میکروکنترلرها توانست نظر علاقه مندان را به خود جذب کند.به طوری که امروزه یکی از پرمصرف ترین انواع میکروکنترلرها به حساب می آید.همان طور که می دانید نمی توان هیچ نوع میکروکنترلری را به عنوان بهترین معرفی کرد چرا که هر میکروکنترلر کاربردهای خاص خود را دارد و بر اساس خصوصیات داخلی اش می تواند تنها برای موارد ویژه ای به عنوان بهترین انتخاب  گردد.ولی با این حال با مطالعه صفحات بعدی و آشنایی با امکانات و نرم افزارهای جانبی AVRمتوجه خواهید شد که در کل استفاده از AVRبر بقیه ارجحیت  دارد

AVRها با ساختار RISC دستورات را تنها در یک پالس ساعت اجرا می نمایند و به این ترتیب می توان به ازای هر یک مگا هرتزیک مگا دستور را در ثانیه (MIPS)اجرا کرده و برنامه را از لحاظ سرعت پردازش و نیز مصرف توان بهینه نمود

AVRها 32 رجیستر همه منظوره و مجموعه دستورات قدرتمندی را شامل می گردند.تمامی این 32 رجیستر مستقیما به ALUمتصل شده اند.بنابراین دسترسی به دو رجیستر در یک سیکل ساعت هم امکان پذیر است.این ساختار سبب می گردد تا سرعت آن نسبت به میکروکنترلرهای  CISC تا10  برابرهم افزایش یابد

خانواده میکروکنترلرهای AVR تراشه هایی پیشرفته با امکانات جانبی کامل هستند.زمانیکه شروع به یادگیری مفاهیم اصلی آنها نمایید لذت فراگیری تمام جزئیاتشان آغازمی شود.    میکروکنترلرهای AVRبه سه دسته تقسیم می شوند

1(ATtiny)Tiny AVR

2.(AT90S)Classic AVR

3.(ATmega)Mega AVR

تفاوت بین این سه نوع به امکانات موجود در آنها مربوط می شود.Tiny AVRها غالبا تراشه هایی با تعداد پایه و مجموعه دستورات کمتری نسبت به Mega AVRها می باشند و به عبارتی ازلحاظ پیچیدگی حداقل امکانات را دارند.Mega AVRها حداکثرامکانات را دارند و Classic AVRها جایی بین این دو نوع قرار می گیرند.البته از آنجایی که ازبین سه دسته ذکرشده lassic AVRقبل ازدو گروه دیگر تولید شده اندامروزه در طراحی های جدید کمترازآنها استفاده می شود وعملا هر یک از آنها با تراشه ای ازگروه  Mega AVRیاTiny AVR جایگزین شده اند

خصوصیات ATmega

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

پروژه دانشجویی مقاله بررسی عوامل تهاجم فرهنگی از نظر دانشجویان د

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی عوامل تهاجم فرهنگی از نظر دانشجویان دختر با pdf دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی عوامل تهاجم فرهنگی از نظر دانشجویان دختر با pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله بررسی عوامل تهاجم فرهنگی از نظر دانشجویان دختر با pdf

فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه     2
بیان مساله     4
اهمیت واهداف تحقیق     6
هدف عمده تحقیق     7
اهداف ویژه     7
سوالهای تحقیق     7
تعاریف مفاهیم و اصطلاحات بصورت عملیاتی     8
تجزیه و تحلیل داده‌ها     11
فصل دوم : تاریخچه و پیشینه تحقیق
مفهوم و ویژگیهای فرهنگ     21
تفاوت‌های فرهنگی     22
طبقه بندی فرهنگ     23
عوامل مقاوم در برابر تغییر    26
پاره فرهنگ     27
انتقال و اشاعه فرهنگی     28
جهانی شدن و فرهنگ     29
بحث واردات     32
تکنولوژی و استحاله فرهنگی     33
فرهنگ بومی و سنتی و چگونگی حفظ آن در برابر پدیده جهانی شدن     35
دیرینه تمدن شرقی    37
تفاوت مقابله فرهنگی با تبادل فرهنگی     39
پیشینه تحقیق (تحقیقات انجام شده)    40
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه     44
روش تحقیق (جامعه و نمونه)    44
روشها و ابزار جمع آوری اطلاعات     46
روش تجزیه و تحلیل داد‌ه‌ها     47
فصل چهارم : یافته‌های پژوهش ، تجزیه و تحلیل داده‌ها
یافته‌های پژوهش     72-49
فصل پنجم : خلاصه تحقیق
بحث و خلاصه /نتیجه‌گیری     74
خلاصه پژوهش     74
بحث درباره یافته‌ها و سوالها     77
کاربرد پژوهش     83
محدودیت‌ها     86
پیشنهادات     87
منابع و مآخذ     88
پرسشنامه (نمونه‌ای از آن )     90

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله بررسی عوامل تهاجم فرهنگی از نظر دانشجویان دختر با pdf

-    احمدی حکتی کار ، حسین ، بررسی نگرش نوجوانان پسر و دختر 18-15 ساله به فرهنگ بیگانه در شهر کرمان ،

-    ابراهیمی ، عبدالجواد ، تهاجم فرهنگی (سخنان استاد محمدتقی مصباح یزدی) ، انتشارات موسسه آموزشی خمینی ، چاپ چهارم ،

-          آدمیت ، فریدون ، اندیشه‌های میرزا فتحعلی خان آخوند زاده

-          آل احمد ، جواد ، غربزدگی (چاپ جدید) ، فردوس ،تهران ،

-          امام خمینی ، امام و انقلاب فرهنگی ، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم ،

-          اتکینسون ، ایتال (و دیگران) ، زمینه روانشناسی (جلد1) ، رشد ،تهران ،

-    بست‌جان ، روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری ، ترجمه پاشا شریفی و نرگس طالقانی ، انتشارات رشد ،

-          رضوانی ، اصغر ، توسعه فرهنگی در آسیا و کشورهای عربی ، انتشارات شعاع ،

-          رهنمایی ، سیداحمد ، آسیب‌شناسی فرهنگی ، مجله معرفت ، شماره 33 ،

-          رحیمی ، عزیزا… ، بررسی مظاهر و پیامدهای تهاجم فرهنگی درآپ ، انتشارات پژوهشکده اقبال ،

-          شرفی ، م ، دنیای نوجوان ، نشر بنیاد ،

-          شریعتی ، علی ، چه باید کرد ، انتشارات حسینیه ارشاد ، تهران ،

-          فرهنگی ، علی‌اکبر ، تکنولوژی و تکامل فرهنگی ، انتشارات فرهنگ‌خانه اسفار

-          فیاض ، محمدسعید ، مهمترین عوامل موثر در تهاجم فرهنگی غرب علیه انقلاب اسلامی ایران ،

-          مدرسی ، خ ، جاودانی ، خ‌ ، بررسی و شناخت ابعاد گوناگون تهاجم فرهنگی ، تهران ،

-    مسعودی فر ، احمدرضا ، بررسی عوامل گرایش نوجوانان 18-14 ساله دبیرستانهای تهران به فرهنگ بیگانه ،

-          مکارم شیرازی ، ح ، غربزدگی جوانان ، سازمان تبلیغات ، تهران ،

-          منصوری ، جواد ، نظری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، چاپخانه سپهر ،

-          محسنی ، منوچهر ، مقدمات جامعه‌شناسی ، انتشارات آگاه ،

-          محسنی ، منوچهر ، جامعه‌شناسی عمومی ، انتشارات کتابخانه طهوری ،

-          میرحسنی و کیانی ، ارتباط بین فرهنگها ، انتشارات باز ،

-    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، بررسی عوامل گرایش نوجوانان 18-15 ساله دبیرستانهای مشهد به فرهنگ بیگانه ،

مفهوم و ویژگیهای فرهنگ

فرهنگ (Culture) فقط مجموعه‌ای انباشته از آداب و رسوم و شیوه‌های مختلف زندگی نیست بلکه نظامی سازمان‌یافته از رفتارها و یا شیوه عمومی زندگی گروه یا گروه‌هایی از مردم است . عناصر فرهنگی از قبیل عادات ، سنت‌ها و ارزشها انسانها را به یکدیگر پیوند می‌دهد و هویت اجتماعی بوجود می‌آورد

از دیدگاه تیلور ، فرهنگ عبارتست از مجموعه پیچیده‌ای از علوم ، دانش‌ها ، افکار ،اعتقادات ، آداب و رسوم و بطور خلاصه کلیه آموخته ها و عاداتی که یک انسان به عنوان عضو جامعه اخذ می‌کند

برخی از ویژگیها و کارکردهای مختلف

فرهنگ چیزی است که :                                  فرهنگ دارای این کارکردها است

-          از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابد               – اجتماعی کردن افراد

-          حالت انباشته دارد                                     – آموزش و پرورش

-          از محلی به محل دیگر می‌رود                       – ارزش‌ها : درست و غلط

-          ماهیتی پیچیده دارد                                    – اعتقادات و باورداشت‌ها

-          نظام زندگی خانوادگی

فرهنگ از طریق دیگر انسانها آموخته می‌شود و آموزش آن بر اثر روابط متقابل میان انسانها صورت می‌گیرد . فرهنگ از طریق توارث منتقل نمی‌شود و یک تولید اجتماعی است . فرهنگ محصول میراث اجتماعی است و در شکل‌گیری آن عواملی مانند اطلاعات و دانش‌های موجود در جامعه ، تحولات و تغییرات اجتماعی ، روابط و وسایل ارتباط جمعی مداخله دارد

فرهنگ مجموعه‌ای است که : نسل به نسل انتقال می‌یابد ، عناصر آن بر روی هم انباشته می‌شود ، از محلی به محل دیگر نشر می‌یابد و دست به گزینش می‌زند

کلمه جامعه ، مبین وجود وحدت میان عده‌ای از افراد است و فرهنگ نیز بازگوکننده الگوهای رفتاری آموخته شده و مشترک اعضای یک جامعه است

 تفاوتهای فرهنگی

با اینکه نیازمندیهای انسان عموماً در 3 جهت روانی ، اجتماعی و زیستی قرار دارد، در جهت ارضاء این حوائج ، اقوام مختلف ذخائر فرهنگی خاصی تهیه می‌بیند . آنچه که فرق میکند چگونگی مقابله انسان با این نیازمندیهاست که تحت تاثیر عوامل بیشماری قرار دارد و اختلافات فرهنگی هم از همین جا ناشی می‌شود . هر جامعه از طریق فرهنگ خاص خود ، به افراد رنگ مشخص می‌بخشد و رفتار آنان را در قالب الگوهایی درمی‌آورد

بسیاری از مردم‌شناسان عقیده دارند که اقوام مختلف در هر درجه از پیشرفت که باشند دارای یک سری مشترکات فرهنگی هستند که در اجتماعات مختلف بصور گوناگون انجام می‌شود و اغلب این خصوصیات مشترک ، منبعث از ویژگیهای جسمی ، روانی و اجتماعی انسان است

از میان مشترکات یک فرهنگ می‌توان به تهیه و مصرف غذا ، ساخت آلات و ادوات، زبان ، بازی و تفریح ، آموزش ، تربیت ، ازدواج را نام برد و این اشتراکات در جوامع به دلیل داشتن برخی جهات مشخص واحد در جوامع می‌باشد اما به علت نحوه عمل است که تفاوتهای فرهنگی ظاهر می شود و تنوع به چشم می‌خورد

طبقه‌بندی فرهنگ

از آنجا که فرهنگ در جوامع مختلف ویژگیهای متفاوتی دارد بسیاری از جامعه‌شناسان و یا مردم‌شناسان سعی در طبقه‌بندی فرهنگ به چند نوع و ارائه مشخصات هر یک از این انواع کرده‌اند آنچه که به طور کلی میان این افراد شدیداً متفاوت است ملاکی است که برای طبقه‌بندی خود تعیین کرده‌اند

اگر مختصری در زمینه « فرهنگ کلی » به عنوان فرهنگی که در جامعه معینی موجودیت دارد تامل کنیم بدیهی است به تعداد جوامع ، فرهنگ خواهیم داشت

از دیدگاه « رات بن دیکت » فرهنگ را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد

1-نوع فلسفی (دارای افراد آرام ، متعادل و علاقمند به زندگی اشتراکی)

2-نوع پهلوانی (دارای افراد با عواطف شدید ، جاه طلب ، استقلال طلب و دارای خصایص رقابت جویی) بسیاری از جامعه‌شناسان فرهنگ را به 2 نوع مادی و غیرمادی تقسیم می‌کنند

فرهنگ مادی شامل اشیاء قابل لمس است مثل مسکن ، لباس ، وسایل زندگی و …

فرهنگ غیرمادی یا معنوی شامل افکار و عقاید مربوط به اشیاء ، نحوه تفکر و استدلال ، مذهب ، زبان ، ادبیات و قوانینی است که مستقیماً فاقد تظاهر مادی هستند

در ضمن لازم به یادآوری است که فرهنگهای مادی و غیرمادی در یکدیگر تاثیر متقابل دارند

در سالهای اخیر دو اصطلاح « فرهنگ جمعی » و « فرهنگ برگزیدگان » بویژه از طرف جامعه‌شناسانی که به تحقیق در وسایل ارتباط جمعی دست زده‌اند مکرر مورد استفاده قرار می‌گیرد

در این اصطلاح فرهنگ جمعی عبارت از آن فرهنگی است که عملا توده مردم را در بر می‌گیرد و حال آنکه فرهنگ برگزیده را در میان قشر خاصی از جامعه که روشنفکران باشند می‌توان سراغ گرفت

 تکنولوژی و استحاله فرهنگی

تغییر اجتماعی :

رفتن از حالتی به حالت دیگر تغییر خوانده می‌شود و نتیجه تغییر شکلی است که دیده می‌شود . تغییر اجتماعی و فرهنگی اصطلاحی است که بسیار رایج است و در عین حال مبهم و چند پهلوست . این اصطلاح بطور کلی بیشتر  سیر گذر جامعه سنتی به طرف جامعه صنعتی را در برمی گیرد

این تغییرات ممکن است در سطوح بسیار گوناگونی مطرح باشد مثلاً

-          در زمینه‌های پدیده‌های مورفولوژیک

-          در سطح نهادها و ساخت‌ها

-          در سطح سازمانهای اجتماعی

-          در سطح قشر ، طبقه و یا پایگاه اجتماعی

-          در زمینه رفتارها و اخلاقیات

-          در زمینه فرهنگ و الگوهای فرهنگی

تغییر و استحاله فرهنگی ممکن است بازگوکننده پیشرفت و پسرفت باشد ، خودبخودی یا دستوری باشد ، موقتی یا ماندنی باشد و بالاخره مثبت و یا منفی و نامطلوب باشد . و حتی ممکن است تغییرات فرهنگی جزئی یا بسیار کلی و پردامنه باشد که در زمان مشخص می‌توان آن را تشخیص داد و کم و بیش دارای نوعی استمرار است

تغییر فرهنگ که منجر به تغییر اجتماع می‌شود جریان تاریخی جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و حالت محسوس دارد

مدتی است که جامعه‌شناسان توجیه ساده‌نگرانه این موضوع که تنها یک علت ، سبب تغییرات فرهنگی جامعه است را کنار گذاشته‌اند . به اعتقاد بسیاری ، عوامل گوناگون غالب در رویداد تغییرات اجتماعی وفرهنگی در طول تاریخ عبارت بوده‌اند از

1-محیط طبیعی 2-رشد تکنولوژی 3-شرایط جامعه از نظر آگاهیها ، اعتقادات مذهبی و … 4-عوامل جمعیتی 5-تضادها و تناقضات

عوامل مقاوم در برابر تغییر

از آنجا که تغییر پدیده‌ای است عمومی باید به خاطر آوریم که جوامع و فرهنگها بطور کلی دائم و پایدار هستند .و از نظر روند هدایت و جریان تغییر از همدیگر متفاوت هستند . مساله در این است که شرایط چه نحوی داشته باشند و تا چه حد با تغییر سازگار و موافق باشند ؟ کارکردها و ساخت‌های اجتماعی و فرهنگی در فاصله از صبح تا شب تغییر نمی‌کنند حتی در میان پرتحرک‌ترین جمعیت‌ها برخی از عوامل مقاوم در مقابل تغییر ، جنبه نهادی دارند

از شواهد بسیار روشن این مقاومت در برابر تغییر ، مقایسه‌ای است که می‌توان میان آداب و رسوم و عادات انجام داد . اخلاقیات درون یک جامعه دارای دوام هستند چرا که درجه بیشتری از همسازان را دارند و از ارزشهای متعالی محسوب می شوند . در نتیجه بالاترین میزان مقاومت را در برابر تغییر بعهده دارند و به همین ترتیب نهادهای اصلی اجتماعی نیز مقاوم‌ترین پدیده‌ها در مقابل تغییر می‌باشند

 پاره فرهنگ

در هر جامعه ، فرد با فرهنگهای ویژه گروه‌های خاصی که با آنها زندگی می‌کند در رابطه است و در درون یک جامعه بزرگ از برخی جهات گروه‌های فرعی محلی، طبقاتی ، ملی ، قومی و نژادی شواهدی از تنوع فرهنگی را نشان می‌دهد . تفاوت این گروه‌ها تنها از لحاظ یک یا دو خصلت خاص نیست بلکه از خیلی جهات نظام‌های فرهنگی ویژه‌ای را می‌سازند. این پاره‌فرهنگها (Subculture) در حقیقت دنیاهایی در چارچوب فرهنگ ملی هستند . هر پاره‌فرهنگ دارای واژه هایی خاص است که نقش آن تحکیم دنیای خصوصی آنان در مقابل بیگانگان است

با توجه به مفهوم پاره فرهنگ انواع اصلی آن به شرح زیر است

-          پاره فرهنگ منطقه‌ای

-          پاره‌فرهنگ روستایی و شهری

-          پاره‌فرهنگ انحرافی

-          پاره‌فرهنگ مبتنی بر طبقات اجتماعی

-          پاره‌فرهنگ ملی و قومی

-          پاره‌فرهنگ مذهبی

    پاره‌فرهنگ شغلی و گروهی

-    ضد فرهنگ : پاره‌فرهنگهایی که در مقام مخالفت فعال با فرهنگ مسلط هستند ضد فرهنگ (Conteraculture) نامیده می‌شوند . بعنوان مثال گروهی خاص از بزهکاران که حالتی بر خلاف ارزشهای فرهنگ مسلط را به خود می‌گیرند . لازم به یادآوری است که یک ضد فرهنگ معمولا « برخی » و نه « همه »  هنجارهای فرهنگ مسلط را طرد می‌کند

 انتقال و اشاعه فرهنگی

فرهنگ از طریق زبان و سایر نمادها انتقال می‌یابد . بر لیکن اصوات دارای نقش موثری در انتقال فرهنگی نیستند . به هنگامی که یک نوآوری توسط اعضای جامعه دیگری پذیرفته و آموخته می‌شود با امر اشاعه یا انتقال مظاهر فرهنگی روبرو هستیم

فرهنگ همواره در حال تغییر است حتی در جوامع راکد و ایستا نیز فرهنگ تغییر می‌کند اما با روند کندتری و از آنجا که الگوهای فرهنگی یک جامعه منسجم است ، تغییر در بخشی از فرهنگ (اختراع ، رشد جمعیت یا پیدایش هر چیز نو) سبب ایجاد تغییرات در سایر قسمت‌های فرهنگ خواهد گردید

در ایران مسائل خاص بحران فرهنگی از مدت‌ها پیش به صور گوناگون تحت عناوین « بحران هویت » و یا « غرب زدگی » مطرح گردیده است . در شرایط استعماری ، فرهنگ‌پذیری در خیلی از موارد ، حالتی آسیب‌شناختی به خود می‌گیرد . « ویلیام ریورس » محقق انگلیسی اعتقاد داشت که بر اثر نتایج تضاد میان فرهنگ غربی و فرهنگ بومی در بعضی از قبایل بدوی لذت زندگی از میان رفته است به این اعتبار « فرهنگزدایی» که بر اثر آن فرد فاقد هنجارهای قابل استناد برای رفتار خویش می‌گردد منجر به بروز برخی دشواریهای اجتماعی خواهد شد

 جهانی شدن و فرهنگ

با توجه به اینکه جهانی شدن به معنی برقراری پیوندها و ارتباطات متقابل میان جوامع است فرهنگ از بسیاری جهات مستقیم‌ترین ، بدیهی‌ترین و قابل رؤیت‌ترین عنصری است که از طریق آن ، این پیوندها در زندگی روزمره تجربه می‌شود

فرهنگ بدون تردید ، مهمترین جزء جهانی شدن است چرا که از طریق فرهنگ است که تفاهم مشترک توسعه می‌یابد

در میان فعالیت‌های روزمره مظاهر زیادی وجود دارد که از طریق آنها ویژگیها ، رفتارها و کالاهایی که از طریق آنها مفاهیم و ادراکاتی که بیش از پیش ، جهانی هستند شکل می‌گیرد

جهانی شدن در همه حوزه‌ها ، موضوعی کاملا روشن و مشخص نیست . به نظر می‌رسد ما در جهانی زندگی می‌کنیم که بیش از پیش با عدم اطمینان و دگرگونی مواجه است ، شرایطی که « گیدنز» آن را دنیای از هم گسیخته نامیده است

علیرغم پذیرش گسترده مفهوم جهانی شدن و ایمان‌فراگیر به این امر که در پرتو جهانی شدن دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم در حال تغییر اساسی است ، نفس وجود و مفهوم آن همچنان موضوع بحث‌های بنیادی علمای اجتماعی است

محصولات فرهنگی به گونه‌ای دارای ماهیت متقاعد کننده هستند و متضمن نتیجه‌گیریهایی در حوزه باورها ، اعتقادات . متقاعد شدن الزاماً نتیجه یک مبادله تعاملی رویاروی و یا انتشار از طریق رادیو و تلویزیون نیست

نوشتار و به خصوص چاپ سبب به وجود آمدن یک وسیله انتقال فراجامعه‌ای و فرااجتماعی یعنی بین‌المللی تمدنی گردید ، یعنی وسیله‌ای در مقیاس جهانی برای انتقال و اشاعه عقاید و اندیشه‌های دینی فلسفی و اطلاعات و اخبار

جهانی شدن از برخی جهات نوعی انقلاب ارتباطی است ، انقلابی در نقل و انتقالات پیام‌ها . برخی از جامعه‌شناسان امروزه پیش‌بینی می‌کنند که جهان در حال حرکت سریع به سوی یک فرهنگ جهانی(Global culture) است . جهانی خالی از           تنوع فرهنگی

بطور کلی در عرصه جهانی شدن فرهنگ برخی از تحولات قابل تشخیص هستند و آنها عبارتند از

1-میان کشورهای مختلف حجم و سرعت نقل و انتقالات اطلاعات فرهنگی رو به افزایش بوده است

2-مالکیت تلویزیون و رادیو در سراسر جهان افزایش یافته است

3-همه ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی ملی در معرض کاهش تعداد مخاطبین قرار دارد

4-میزان مالکیت تلویزیونهای ماهواره‌ای و کابلی رو به افزایش است

اما علیرغم آنکه در دنیای کنونی شاهد این واقعیت هستیم که بسیاری از جنبه‌های فرهنگ ، جهانی شده است از سوی دیگر مشاهده می‌کنیم که اجتماعات و فرهنگهای محلی ثبات خود را حفظ کرده‌اند و در بسیاری از موارد با شور و حرارت بسیار و حتی گاهی مبارزه ، تلاش در حفظ آن دارند

 بحث واردات

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

پروژه دانشجویی مقاله بورس با pdf

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله بورس با pdf دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بورس با pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله بورس با pdf

بورس کی کجا چگونه؟
مفهوم بورس
پیشینه بورس در ایران
بورس تهران از ابتدا تا امروز
بورس اوراق بهادار و تشکیلات سازمانی اش
بورس را به چه می شناسند
انواع بورس
وظایف بورس
مزایای بورس
جاذبه های بورس اوراق بهادار برای مردم
جاذبه های بورس اوراق بهادار برای شرکت ها
بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان
روش تشکیل سبد سهام و مدیریت آن
انتخاب صنایع برتر
تعیین درصد مربوط به هر صنعت در سبد
انتخاب سهام برتر در هر صنعت
اصولاً خوبست چند سهم در سبد داشته باشیم
انواع سهام
ارزش سهام
زمان خرید و فروش سهام
شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار
ماده 2- ضوابط پذیرش سهام شرکت ها در تابلو دوم تالار اصلی
ماده 3- ضوابط ارتقای سهام شرکت ها از تابلوی دوم به تابلوی اول تالار اصلی
ماده 4- ضوابط پذیرش سهام شرکت ها در تالار فرعی
بورس ما و مشکلات آن
روند شاخص در دهه
نارساییهای سیستم کنونی معاملات سهام
راز بقا در بورس تهران
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله بورس با pdf

1- بورس اوراق بهادار، تالیف و ترجمه: دکتر علی جهانخانی، دکتر علی پارسائیان، انتشارات دانشگاه تهران
2- بورس- سهام،
3- راهنمای سرمایه گذاری در بورس، تألیف: مجید اسماعیل پور
4- اصول حسابداری 2، تألیف: جواد بصیر حقیقی، انتشارات بعثت
5- امور عمومی بازرگانی،

بورس؛ کی ، کجا، چگونه ؟ …

می گویند در بلژیک قرن پانزدهم، مردی به نام «واندر بورس» خانه ای داشت، که صرافان و دلالان در مقابل خانه اش به داد و ستد پول و اوراق بهادار می پرداختند. بدین ترتیب، نام فعالیتی که بعدها، یعنی در سال 1460 میلادی، دارای تشکیلاتی شد و بازار متشکلی را شامل گشت، از اسم آن مرد بلژیکی ، گرفته شد. اما تاریخ اولین بورس بین المللی را تنها می‎توان تا اوایل قرن هفدهم عقب برد، یعنی زمان تاسیس سازمان بورس آمستردام، با اینحال آنچه ذهنیت تشکیل چنین سازمانی را به وجود آورد، خود، داستان دیگری دارد؛ تجار و بازرگانان راهی را می جستند تا در معاملات خود، با زیان کمتری مواجه شوند، بهترین راه حل نیز تقسیم زیان بود ! آنچه در سال 1553 میلادی رخ داد، ایجاد شرکتهای سهامی عام بود که در سال 1602 با تاسیس شرکت هند شرقی، شکل اصلی خود را پیدا نمود و بدین ترتیب اساس بازار سرمایه پایه گذاری شد

بازار سرمایه، همزمان با انقلاب صنعتی در اروپا، مانند قارچ شروع به رشد نمود و به مرور، کشورهایی نظیر آلمان، انگلیس و سوییس را در برگرفت. هر کدام از کشورها نیز، به نوبه خود و به فراخور نیاز خویش، قوانین و مقرراتی را وضع کردند تا از تقلب و حق کشی و … جلوگیری کنند

 

مفهوم بورس

 با آنچه گفته شد می‎توان گفت: بورس به مکانی گفته می‎شود که در آنجا پاره ای از کالاها و اوراق بهادار قیمت گذاری می‎شوند و سپس بر روی آن کالاها و اوراق بهادار معامله انجام می‎گیرد

پیشینه بورس در ایران

اندیشه اصلی ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 باز می گردد. در این سال دو کارشناس هلندی و بلژیکی فقط به منظور بررسی امکانات قانونی تشکیل سازمان بورس در ایران و احیاناً ایجاد آن، به ایران سفر کردند. در همان سالها بانک ملی نیز به عنوان تنها متصدی امور بانکی در کشور، مطالعات مشابهی را در دستور کار داشت. اما جنگ جهانی دوم، فرصت ادامه فعالیت را به هیچ یک از محققین نداد. از سرگیری مطالعات در این زمینه نیز به فرصت مناسبتری نیاز داشت و آرامش نسبی بعد از کودتای بیست و هشت مرداد 1332 زمان مساعدی بود برای اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی تا چند سالی را به بررسی پیرامون این بازار و شرایط ایران برای تشکیل آن بپردازند. در سال 1333 به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ماموریت داده شد که به تشکیل بورس اوراق بهادار اقدام کنند این اقدام هم به نتیجه نرسید

در سال 1345 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار به تصویب مجلس رسید و بانک مرکزی موظف شد که آیین نامه های اجرائی قانون مزبور را تنظیم و به تاسیس بورس اقدام کند. فعالیت بورس اوراق بهادار تهران عملاً از بهمن ماه سال 1346 آغاز شد. بانک صنعت و معدن و نفت پارس سهام خود را در بورس تهران عرضه کردند. در سال 1347 در مجموع، 6 شرکت با 6/2 میلیارد ریال سرمایه به بورس تهران راه یافتند. در سال های بعد با اجرای برنامه گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی که بر اساس آن واحدهای خصوصی و دولتی مکلف بودند به ترتیب 49 و 99 درصد سهام خود را به مردم عرضه کنند و نیز با برقراری معافیت های مالیاتی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس فعالیت های بورس توسعه یافت به طوری که تا سال 1357 تعداد 105 شرکت جمعاً با 9/229 میلیارد ریال سرمایه به عضویت بورس درآمدند. در سال 1358 به علت ملی شدن بانک ها و شرکت های بیمه و حذف نام بانک ها و شرکت های بیمه عضو بورس از فهرست نرخهای بورس تهران؛ هم چنین به علت تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و حذف نام شرکتهای مشمول این قانون از فهرست نرخهای بورس تهران- قیمت سهام به شدت پایین آمد و رکود بورس آغاز شد که تا سال 1368 ادامه داشت

از سال 1368 بورس تهران دوباره فعال شد علت این بود که برنامه اول توسعه اقتصادی- اجتماعی تصویب شد و واگذاری سهام کارخانه ها به مردم به منظور اصلاح ساختار اقتصادی کشور مورد تایید مسئولان قرار گرفت

درسالهای 1369 و 1370 فعالیت  بورس هم به لحاظ تعداد سهم های مورد معامله و هم به لحاظ حجم ریالی معاملات پررونق بود . قیمت سهام ، به دلیل وجود تقاضای زیاد ، به سرعت افزایش یافت. اما در سال 1371 بازار سرمایه در کشور دستخوش بحران شد و بازار بورس سال سختی را گذراند و حجم معاملات کاهش یافت. سالهای 1372 و 1373 برای بازار بورس سالهای نسبتاً خوبی بود. تعداد سهام معامله شده و حجم ریالی معاملات افزایش یافت. در سالهای 1374 و 1375 فعالیت بازار بورس اوراق بهادار تهران اوج گرفت به طوری که، به لحاظ افزایش شاخص قیمت سهام، بورس تهران در میان کشورهای عضو فدراسیون بورسهای جهان مقام دوم را کسب کرد. اما در بررسیهای بعدی معلوم شد که متأسفانه این افزایش بی منطق و ساختگی بوده است. مردمی که فاقد هر نوع آگاهی از مسایل مالی به امید رسیدن به سود باد آورده به بورس تهران هجوم آوردند و مثلاً سهمی را که وعده 2500 ریال سود سالانه داده بود به مبلغ 40000 ریال                                          خریدند

جالب آن بود که تمام این سود هم صرف 200 درصد افزایش سرمایه و مالیات شد و پولی عاید سهامدار نکرد. و بالاخره وقتی از اواخر سال 1375 فعالیت بازار بورس تهران از رونق افتاد همین سهم به 2500 ریال معامله شد و دارنده خود را به شدت متضرر کرد (هر 40000 ریال سرمایه او شده بود 7500 ریال، یعنی نزدیک به 20 درصد اصل سرمایه او باقی مانده و بیش از 80 درصد سرمایه او از بین رفته بود.)

20 ماه شاخص کل قیمت سهام روند نزولی داشت تا بالاخره از اوایل سال 1377 به تدریج شاخص کل قیمت سهام روند صعودی پیدا کرد و دوران رونق بورس آغاز شد و هم چنان ادامه دارد. مهمترین عوامل تشکیل دهنده رونق عبارتند از : ارائه دقیق آمار و اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده، نرخ گذاری درست سهام پس از برگزاری مجمع عمومی و تقسیم سود، شفافیت هر چه بیشتر اطلاعات و ماشینی کردن سیستم اطلاع رسانی، برخورد با شرکتهای خاطی و تدوین آیین نامه انضباطی برای عملکرد کارگزاران، که عموماً پس از تغییر هیات مدیره بورس صورت گرفت. ایجاد بورس کالا (مانند بورس فلزات و …) هم چنین جلب اعتماد مردم و بالا بردن فرهنگ بورس در جامعه، بهسازی ساختار بورس و تجدیدنظر در قوانین بورس و به روز درآوردن آنها که به کمک آنها می‎توان حجم و اندازه کوچک بورس تهران را متناسب و مطلوب کرد

در اینجا بی انصافی است اگر ذکری از ابوالقاسم خردجو، ریاست وقت بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران نکنیم، هر چه باشد، بورس فعلی به او مدیون است. او را می‎توان از بنیانگذاران این سازمان به حساب آورد. وی با تاسیس سازمان بورس تا سال 1357 به عنوان رئیس هیئت مدیره و عضو شورای بورس فعالیت کرد. اما این تلاشها برای یک هدف صورت گرفت: تجهیز پس اندازهای خصوصی و تخصیص آن به سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی

بورس تهران، از ابتدا تا امروز …

اگر بخواهیم دوره های فعالیت بورس تهران را از آغاز بررسی کنیم می توانیم آنرا به چهار دوره تقسیم کنیم

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

پروژه دانشجویی مقاله تولید برق بدون مصرف سوخت با pdf

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله تولید برق بدون مصرف سوخت با pdf دارای 107 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله تولید برق بدون مصرف سوخت با pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله تولید برق بدون مصرف سوخت با pdf

  فصل اول: انرژی بیوماس
1_1 مقدمه6
2_1 منابع بیوماس 8
3_1  محصولات انرژی زا8
1_3_1 ضایعات شهری وصنعتی 8
2_3_1  ضایعات جامد شهری 9
3_3_1  ضایعات مایع10
4_3_1  فضولات دامی 10
4_1  تکنولوژیهای تبدیل انرژی بیوماس 10
5_1  فرآیند های احتراق مستقیم 11
6_1  سیستمهای احتراق زیست توده سوز با کوره های بستر ثابت12
7_1   کوره های احتراق بستر سیال ( FBC )   14
8_1  فرآیند های ترمو شیمیایی 15
1_8_1  تولید سوختهای جامد     17
2_8_1  تولید سوختهای مایع17
3_8_1  انواع راکتورهای گازی کننده براساس نوع راکتور 20
1_3_8_1  راکتور بستر ثابت  20
2_3_8_1 راکتور بستر سیال21
9_ 1  فرآیندهای بیوشیمیایی 22
1_9_1 تخمیر بی هوازی برای تولید بیوگاز22
2_9_1  تولید بیوگاز از فضولات دامی و پسمانهای کشاورزی 27
3_9_1 تولید بیوگاز از زباله های شهری 30
4_9_1 تخمیر اتانول  32
10_1 مقایسه نقاط قوت و ضعف فن آوری تبدیل انرژی35
11_1 مقایسه سازگاری فن آوریها با انواع مختلف منابع زیست توده36
12_1 تبدیل بیوماس به الکتریسیته 37
1_12_1 نیروگاههای با موتورهای احتراقی 38
2_12_1  نیروگاههای بیوماس بخاری 39
3_12_1  نیروگاههای بیوماس توربین گازی 41
4_12_1 نیروگاههای بیوماس سیکل ترکیبی 41
13_1  بررسی بیوماس از دیدگاه اقتصادی 42
14_1 بررسی زیست محیطی منابع بیوماس 43
      فصل دوم:   انرژی جزر ومد
1_2  انواع نیروگاههای جزرومدی 44
2_2 نیروگاههای جزرومدی دارای مخزن 45
3_2 انواع نیروگاههای جزر و مدی دارای مخزن 46
1_3_2  یک مخزن برای جزر : 46
2_3_2یک مخزن برای مد : 48
3_3_2 یک مخزن دو طرفه : 48
4_3_2  دو مخزن یکی برای جزر و دیگری برای مد : 49
5_3_2 دو مخزن یکی بلند و دیگری کوتاه با سیستم یک طرفه : 49
4_2  مشخصات نیروگاه جزر و مدی دارای مخزن لارانس 50
5_2 نیروگاههای جریان جزر و مدی 52
1_5_2  مشخصات طرح نیروگاه جریان جزر و مدی تنگه مسینا 53
6_2  بررسی ایجاد نیروگاههای جزر ومدی در ایران 53
7_2 بررسی اقتصادی نیروگاههای جزر و مدی 55
8_2 بررسی زیست محیطی نیروگاههای جزر و مدی 56
9_2 نیروگاههای جریان دریایی57
 1_9_2 شرایط لازم برای ایجاد تأسیسات جریان دریایی 60
2_9_2 تکنولوژیهای تولید برق از انرژی جریانهای دریایی 60
10_2  بررسی اقتصادی نیروگاههای جریان دریایی  63
11_2 بررسی زیست محیطی نیروگاههای جریان دریایی 63

  فصل سوم : انرژی زمین گرمایی
1_3 مقدمه65
2_3 منبع حرارتی و مناطق مهم زمین گرمایی جهان و ایران66
 3_3 انواع منابع زمین گرمایی 70
1_3_3 منابع هیدروترمال71
 2_3_3 منابع لایه های تحت فشار   72
3_3_3 تخته سنگهای خشک و داغ 74
4_3_3 توده های مذاب 78
4-3 موارد کاربرد انرژی زمین گرمایی 78
5_3 کاربردهای مستقیم انرژی زمین گرمایی 79
6_3 موارد کاربرد 80
1_6_3 استفاده های گرمایشی : 80
2_6_3 کاربردهای کشاورزی : 82
3_6_3  کاربردهای صنعتی : 84
7_3  پمپ حرارتی زمین گرمایی : 84
8_3 بررسی اقتصادی کاربرد مستقیم انرژی زمین گرمایی 85
9_3 استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی در ایران87
10_3 استفاده از انرژی زمین گرمایی برای تولید نیروی برق 89
11_3 انواع نیروگاههای زمین گرمایی 90
1_11_3 نیروگاههای بخار خشک90
2_11_3 نیروگاههای بخار انبساط آنی 92
3_11_3 نیروگاههای سیکل دو مداره : 94
4_11_3 نیروگاههای با توربین تفکیک دورانی : 96
5_11_3 نیروگاههای سیکل ترکیبی : 97
12_3 بررسی اقتصادی انرژی زمین گرمایی برای تولید برق 98
1_12_3  هزینه سرمایه گذاری : 98
13_3 بررسی نیروگاه 100 مگاواتی زمین گرمایی مشکین شهر 99   
2_12_3 هزینه تعمیرات و نگهداری و بهره برداری : 99
1_13_3 بررسی اقتصادی نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر100
14_3 بررسی اثرات زیست محیطی استفاده از انرژی زمین گرمایی102
منابع 106

فصل اول: انرژی بیوماس

 1_1  مقدمه

یکی از مناسبترین منابع انرژی تجدید شونده انرژی بیوماس است.این انرژی علاوه بر خاصیت تجدیدپذیر بودن سازگار با محیط زیست است.منابع انرژهای بیوماس می توانند به انرژی الکتریسیته یا به صورت حاملهای از انرژی مانند سوختهای گازی یا مایع با توجه به نیاز بخشهای مختلف جامعه تبدیل شوند

منابع انرژی بیوماس به طور کلی به موادی از گیاهان و موجودات زنده بدست می آید اطلاق می شود. منابع انرژی بیوماس برخلاف سوختهای فسیلی رایج که به صورت     لایه های متمرکز در جهان یافت می شود بیشتر به صورت پراکنده هستند

و در نتیجه جمع آوری منابع انرژی بیوماس در حجمهای بالا قابل ملاحظه است . ازاینرو انرژی بیوماس به عنوان چهارمین منبع اصلی انرژی بشر و به عنوان بزرگترین انرژی تجدیدپذیر در جهان در تامین برق نزدیک به 14 در صد از برق و 18 در صد از کل انرژی اولیه جهان در سال 1998 مشارکت داشته است. این انرژی برای کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت می باشد به خصوص اینکه انرژی بیوماس در این کشور ها قابل دسترس و هم قابل تهیه می باشد

ایران نیز که یک کشور درحال توسعه است فعالیتهایی در این زمینه انجام داده است. قدیمی ترین سابقه استفاده از انرژی بیوماس در ایران مربوط به تولید بیوگاز و تهیه سوخت متان جهت انرژی حرارتی مورد نیاز در حمام شیخ بهایی اصفهان می باشد

از فعالیتهایی که ایران در این زمینه انجام داده است میتوان به موارد زیر اشاره کرد

_نصب یک واحد راکتور بیوگاز در جزیره کیش به ظرفیت12/2مترمکعب توسط سازمان انرژی اتمی و  با همکارهای شرکت خدماتی کیش

_انجام مطالعات امکان سنجی جهت احداث نیروگاه بیوگاز ظرفیت 200کیلووات در شهر ساوه توسط سازمان انرژی اتمی

_نصب یک واحد راکتور بیوگاز در شهر ساوه به ظرفیت 24مترمکعب توسط سازمان انرژی اتمی

_نصب دستگاههای تولید بیوگاز در چند منطقه شمال کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی

_بررسی امکان تولید برق با استفاده از زباله های شهر تهران توسط شهرداری و برق منطقه ای تهران

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله تولید برق بدون مصرف سوخت با pdf

منابع بیوماسی که برای  تولید انرژی مناسب هستند طیف وسیعی از مواد را شامل     می شوند . این مواد چوبهای سوختی جمع آوری شده از مزارع و درخستانهای طبیعی تا محصولات کشاورزی وجنگلی به خصوص آنهایی که برای تولید انرژی رشد داده شده اند و همچنین ضایعات شهری و ضایعات کشاورزی و فاضلابها را شامل می شوند

3_1  محصولات انرژی زا

 در سالیان اخیر زراعت محصولات انرژی زا توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. یکی از نیروهای محرک اصلی پشتیبان این توجه بحرانی است که بسیاری از کشورهای صنعتی جهان به دلیل مازاد تولید خود در بخش کشاورزی با آن روبه رو شده اند. لغو حفاظت وحمایت از بخش کشاورزی موجب بلا استفاده گذراندن روز افزون مقدار متنابهی زمین در کشورهای صنعتی گردیده است. لذا اختصاص دادن بخشی از زمینهای کشاورزی به تولید انرژی لااقل برای تامین انرژی خود این بخش منطقی به نظر می رسد

از محصولات انرژی زا می توان به درختستانهای انرژی با دوره گردش کوتاه مانند کاشت درخت اوکالیپتوس و محصولات گیاهی مانند نیشکر وگیاهان حاوی روغن نباتی مانند سویا و بادام زمینی و گیاهان هیدروکربن اشاره کرد. لذا کاشت این محصولات می تواند یکی از راهکارهای بشر برای تامین انرژی آینده خود محسوب گردد

 1_3_1 ضایعات شهری وصنعتی

ضایعات شهری در برگیرنده انواع مختلفی از ضایعات نظیر مقوا وکاغذ و نخاله های ساختمانی زباله های منازل و فاضلابهای خانگی می گردند.یکی از مشکلات مشترک همه جوامع شهری صنعتی مساله دفن این مواد زاید از چرخه طبیعت می باشد

در کشور ایران طبق آمار سال 1378روزانه حدود 40هزار تن زباله با چگالی 350 کیلوگرم بر متر مکعب و سالانه حدود 4/6 ملیارد متر مکعب فاضلاب شهری صنعتی تولید می شود .بیش از 15 در صد از زباله های شهر ایران در تهران تولید می شود با توجه به ترکیب زباله ها و فاضلابهای کشور ,طرح یک مدریت جامع برای استفاده اقتصادی از آنها از طریق استحصال انرژی و با تولید کود و غیره در کشور کاملا ضروری می باشد

ارزش حرارتی زباله ها و فضولات خانگی به طور چشم گیری از منطقه ای به منطقه دیگر تفاوت می کند این مقدار در کشور آمریکا حدود 7تا 14 مگاژول بر کیلو گرم می باشد و در آلمان غربی 4/2تا 10مگاژول بر کیلو گرم است میانگین ارزش حرارتی شهر تهران در حدود 6/5 مگاژول بر کیلوگرم است. رطوبت بالای  زباله تهران که ناشی از وجود درصد بالای از مواد فساد پذیر در آن است که همین سبب پایین آمدن ارزش حرارتی زباله در شهر تهران گردیده است

2_3_1  ضایعات جامد شهری

ضایعات جامد شهری(MSW) عبارت از ضایعات جامدی است ,که از عملیات تجاری اداری خانگی و بعضی از صنایع به دست می آید. در حال حاضر حجم قابل توجهی از ضایعات عمدتا در زمین در دفن می شوند اما با مدیریت صحیح می توان بخش بسیاری از آن را به عنوان ماده اولیه در تولید سوخت و یا تولید کود مورد استفاده قرار داد و مقداری از آن را نیز بازیافت کرد و مورد مصرف مجدد قرار داد . گاز متان حاصل از محل دفن منابع  MSW می تواند برای تولید انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار گیرد

 3_3_1  ضایعات مایع

فاضلاب ناشی از زیستگاه های انسانی دارای انرژی قابل ملاحظه ای می باشند و همانند   فضولات حیوانی می توانند به طور غیر هوازی تخمیر یافته و گاز متان تولید کنند. در گذشته بخش بسیاری از گاز تولید شده ناشی از تخمیر غیر هوازی فاضلاب جهت استفاده در ماشینهای توان ده و یا تامین انرژی برای روشنایی خیابانها مورد استفاده قرار می گرفت. با پیشرفت تکنولوژی از این گاز جهت تولید انرژی الکتریکی نیز استفاده    می گردد

4_3_1  فضولات دامی

یکی از منابعی که به عنوان منابع بیوماس محسوب می گردند فضولات دامی می باشند این منابع بخصوص در مناطق روستایی و نیز در مراکز دامپروری و دامداری یافت        می شوند و می توانند نقش مهمی در تامین انرژی و تولید کود ایفا کند

 4_1  تکنولوژیهای تبدیل انرژی بیوماس

تکنولوژیهایی که برای تبدیل و آزاد سازی انرژی بیوماس بکار برده می شوند ، از بخاریهای باز ساده که در جهان در حال توسعه برای پخت و پز مورد استفاده قرار       می گیرند ، تا واحد های پیرولیز پیشرفته تولید کننده سوختهای جامد ، مایع و گازی را شامل می شوند . تکنولوژیهای تبدیل بیوماس به سه دسته اساسی احتراق مستقیم ، بیوشیمیایی,ترمو شیمیایی تقسیم میشوند

5_1  فرآیند های احتراق مستقیم

احتراق مستقیم ، قدیمی ترین روشی است که بشر برای تبدیل ا نرژی شیمیایی نهفته در سوختهای فسیلی به انرژی گرمایی به کار گرفته است . این فرآیند در حال حاضر از اساسی ترین فرآیند ها برای تبدیل بیوماس به انرژی حرارتی محسوب می گردد و برای انواع سوختهای جامد شامل چوب و ضایعات چوبی ، بقایای کشاورزی و باغی ( کاه ، سبوس ، برگ خشک ، ترکه ها ، پوست ساقه درختان ) و ضایعات جامد شهری ( زباله های شهری ) قابل استفاده می باشد . گرمای تولید شده در این فرآیند می تواند برای تولید برق و یا تامین حرارت مورد نیاز مصارفی نظیر فرآیندهای صنعتی ، گرمایش فضا ، پخت و پز و یا گرمایش نواحی مختلف شهری مورد استفاده قرار گیرد . وجود رطوبت نسبتا بالا در بسیاری از منابع بیوماس و نیز تنوع ترکیبات آنها ، باعث گران بودن تکنولوژیهای احتراق مستقیم گردیده است و استفاده از آنها را بدلیل اقتصادی با مشکلاتی مواجه ساخته است . با توجه به آنکه کوره ها و بویلرهای مصرف کننده سوخت جامد از سالها پیش برای بکار بردن زغال سنگ طراحی و ساخته شده اند و روند توسعه و بهبود را پیوسته طی نموده اند ، با کمی تغییر و یا حتی بدون تغییر می توان همین تاسیسات را برای تغذیه با زغال چوب ، هیزم و بقایای کشاورزی و جنگلی به کارگرفت . به موازات این تاسیسات ، در سالیان اخیر کوره هایی نیز برای سوزاندن زباله های شهری ساخته شده اند ، که قابلیت مصرف سوختهای مخلوط مانند زباله و لجن فاضلاب ، زباله و چوب یا زباله و زغال را دارا می باشند . سیستمهای احتراق مستقیم بطور کلی مجهز به کوره بستر ثابت و یا کوره های بستر سیال می باشند

 6_1  سیستمهای احتراق زیست توده سوز با کوره های بستر ثابت

در کوره های بستر ثابت ، مواد زیست توده بدون حرکت نسبت به بستر خود ، بر روی یک آتشخوان ساکن و یا متحرک ، سوزانده می شوند . آتشخوان از اساسی ترین اجزای کوره های احتراق محسوب می گردد و وظیفه انتقال زیست توده به داخل محفظه احتراق ، مخلوط کردن و تزریق هوای احتراق بر عهده آن می باشد . در این نوع کوره ها، بیوماس بدون پردازش و یا با حداقل پردازش وارد مخزن ذخیره می شوند و از آنجا با جرثقیل یا دستگاههای نقاله به کوره منتقل می گردند

در برخی از سیستمهای احتراق مستقیم برای جلوگیری از آلودگی هوا مواد زیست توده را بصورت پردازش شده، مورد استفاده قرار می دهند . متداولترین سوخت مصرفی در این نوع کوره ها ، سوخت مشتق از زباله   ( RDF ) می باشد . سوخت معمولاً بر روی یک آتشخوان متحرک که دارای سطح همواری است ، سوزانده می شود و هوا از زیر سطح آن، به محل احتراق وارد می شود و احتراق را یکنواخت و اختلاط هوا و سوخت را بهینه می کند . در قسمت بالایی بدنه محفظه احتراق نیز معمولا، دریچه هایی برای ورود هوای اضافی تعبیه می شوند . استفاده از سوختهای مشتق از زباله میتواند بصورت منفرد یا آمیخته با سایر سوختهای جامد ما نند چوب یا زغال سنگ در این کوره ها انجام پذیرد . استفاده از سوختهای مشتق از زباله دارای مزایایی به شرح زیر می باشد

  یکنواخت بودن خواص سوخت ، راهبری و تنظیم شرایط عملکرد کوره را راحتتر و برنامه ریزی برای استفاده از انرژیی احتراق را آسانتر می نماید

  در فرآیند تهیه سوخت مشتق از زباله RDF ، فلزات نامناسب وخطرناک از آن جدا میشوند و بدین ترتیب بخش بزرگی از انتشار آلاینده های زیانبار به هوا حذف می گردد

برای تهیه سوخت مشتق از زباله ، هزینه نسبتا بالایی صرف می گردد ، که تا حدود بسیاری بر هزینه استفاده از این تکنولوژی می افزاید . سوختهای مشتق از زباله         می توانند بصورت خرده شده و یا قطعات فشرده شده تولید شوند و به مصرف کوره های زباله سوز برسند

 7_1   کوره های احتراق بستر سیال ( FBC )

در کوره های احتراق بستر سیال ، با پر نمودن بخشی از کوره با مواد دانه ای شکل ، مانند سیلیس و یا  ماسه های مقاوم ، بستر احتراق بوجود می آید . با دمیده شدن پیوسته جریان هوا یا اکسیژن با سرعت مناسب از زیر این بستر ، درمواد دانه ای شکل    ( ذرات ) آشفتگی بوجود می آید و در نهایت بدون اینکه از محیط بگریزند ، در مسیر جریان هوا ( اکسیژن ) به حالت شناور در می آیند . به چنین وضعیتی حالت سیال گفته   می شود . ذرات بستر سپس به کمک یک مشعل کمکی گرم می شوند ، پس از رسیدن ذرات بستر به دمای مناسب ، سوخت با جریان پیوسته به درون کوره ریخته می شود و با برخورد به سیال داغ ، می سوزد و گرما آزاد می کند . پس از این مرحله ، مشعل کمکی از مدار خارج میگردد ، زیرا اختلاط یکنواخت و پیوسته سوخت و ذرات بستر ، امکان احتراق کامل با دمای تنظیم شده و گرمای یکنواخت را از این مرحله به بعد ، فراهم     می نماید . خاکستری که دراین شرایط تولید می شود ، درون بستر و در فضای بین ذرات باقی می ماند و دردوره های زمانی مشخص با خاموش کردن کوره ، خاکستر اضافه تخلیه می گردد ، تا حجم بستر از میزان مناسب تجاوز نکند . در این تکنولوژی ، معمولا با قراردادن لوله های آب در درون بستر ، گرمای ایجاد شده را به آن انتقال می دهند . فرآیند احتراق بستر سیال برای سوزاندن زغال سنگ کاربرد زیادی دارد ، اما می توان آنرا برای انواع سوختهای زیست توده مانند زغال چوب ، ضایعات کشاورزی ، خاک اره و زباله مورد استفاده قرار داد

کوره های احتراق بستر سیال بطور کلی به دو نوع کوره های فشار عادی و کوره های تحت فشار تقسیم می گردند . کوره های فشار عادی در نیروگاههای برق بعنوان مولد بخار ( بویلر ) توسعه بسیاری یافته اند و هم اکنون نیروگاههایی با قدرت 160 تا 350 مگاوات با استفاده ازاین کوره ها درحال کار می با شند . امتیاز بزرگ این کوره ها ، سازگاری و انعطاف پذیری آنها نسبت به انواع سوختها و حتی سوختهای نامرغوب است . تا اوایل دهه 1990 میلادی اغلب این واحدها از زغال سنگ استفاده می نمودند . اما اکنون انواع زیست توده جامد بعنوان سوخت در این کوره ها مصرف می شوند . بازیافت انرژی در این فن آوری از راه تبدیل گرمای احتراق به بخار صورت می گیرد . تولید بخار به کمک لوله هایی که در محل بستر احتراق و گاهی در مسیر گازهای داغ خروجی از کوره قرار داده می شوند ، انجام می گیرد . بخار تولید شده می تواند وارد یک توربین بخار شده و برق تولید کند و یا برای اهداف صنعتی مورد استفاده قرار گیرد . کوره های بستر سیال تحت فشار قابلیت کاربرد درنیروگاههای برق با بازدهی نسبتا بالا را دارا     می باشند . حجم و ابعاد این نوع کوره ها نسبت به نوع فشار عادی بسیار کمتر می باشد و ایجاد آلایندگی کمتری درمحیط زیست می نمایند . فشار درون محفظه احتراق این سیستم بین 8/5 تا 5/19 اتمسفرمی باشد

8_1  فرآیندهای ترمو شیمیایی

در فرآیندهای ترمو شیمیایی ، بیوماس با دریافت گرما به محصولات بسیار با ارزشی ، که معمولا از نوع یک مخلوط گازی ، یک مایع نفت ما نند ، و یا چیزی شبیه زغال کربنی خالص می باشند ،تبدیل می گردد . توزیع این محصولات بستگی به میزان و حجم بیوماس ، دما و فشار واکنش ، مدت زمان حضور در محل احتراق و ارزش گرمایی بیوماس دارد . در فرآیندهای ترمو شیمیایی دما بالا ( بیشتراز 1000 درجه سانتیگراد ) ، بیوماس به گاز تبدیل می گردد و در فرآیندهای دما پایین ( کمتر از 400درجه سانتیگراد ) به عنوان مثال زغال چوب تولید می گردد . با استفاده از روشهایی، میتوان ازبیوماس تولید سوختهای مایع و یا مواد شیمیایی دیگر نیز نمود . فن آوری ترموشیمیایی در صورتیکه نوع فرآیند متناسب با نوع ماده خام و نوع محصول مورد نظر انتخاب شود وشرایط عملیاتی با دقت کافی تنظیم شوند ، دارای عملکرد خوبی می باشد . درکشورهای اروپایی تولید سوختهای مایع برای کاربرد درصنعت ترابری و موتورهای احتراق داخلی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ، درحالیکه در برخی از کشورها نظیر برزیل تولید زغال برای کاربرد درصنایع ذوب فلزات و سرامیک دارای اهمیت است . برخی ازکشورها ما نند کانادا بر روی بازیافت سوخت مایع و نیز تولید سوخت گازی تلاشهای فراوانی نموده اند . براساس تجربیات حاصله ، فن آوری تولید . زغال و تولید گاز مصنوعی با ارزش حرارتی پائین ، دارای کمترین پیچیدگی می باشند . تولید سوختهای مایع نیازمند تجهیزات و ملحقات بیشتری است و به دقت بیشتری نیاز دارد . چوب و زائدات جنگلی مناسب ترین مواد خام برای فن آوری ترموشیمیایی محسوب می گردند . پس از آنها زائدات کشاورزی لینگوسلولزی در رده بعدی ارزشی جای دارند . زباله های شهری بدلیل ناهمگونی در ترکیب خود ، عملکردی چندان خوبی در این فن آوری نشان     نداده اند ، چنانکه درآمریکا تنها یک واحد آتشکافت زباله تا سال 1992 مشغول به کار بوده است

1_8_1  تولید سوختهای جامد     

از قرنها پیش عمل کربنیزه کردن چوب ، جهت تولید زغال چوب صورت می گرفته است. با کربنیزه کردن چوب ، انرژی بیشتری در واحد جرم بدست می آید و حمل و نقل آن بسیار اقتصادی می شود زغال چوب محصول بدون دودی است که برای مصرف در محیطهای خانگی مناسب می باشد . در بخش صنعت ، زغال چوب در بخشهایی که مشخصات ویژه ای از سوخت ، نظیر کربن بالا و گوگرد کم لازم است ، مصرف می شود .  در فرآیند داخل کوره های ساخت زغال چوب ، قسمتی از چوب سوزانده می شود تا درجه حرارت مورد نیاز برای عمل آتشکافت ( پیرولیز ) فراهم گردد . زمانیکه درجه حرارت به حدود 280 درجه سانتیگراد میرسد ، فرآیند گرمازا شده و ارسال هوا و اکسیژن به کوره قطع می شود . ساده ترین کوره هایی که در بسیاری از مناطق جهان در حال توسعه بکار برده می شوند ، از تلی از چوب که با خاک در داخل گودالهایی پوشیده شده اند ، تشکیل یافته اند . دراین کوره ها فرآیند کربنیزه کردن بسیار کند صورت     می پذیرد و کیفیت زغال چوب تولید شده  نامرغوب می باشد .             

2_8_1  تولید سوختهای مایع

مایع سازی عبارت ازیک تبدیل ترمو شیمیایی است ، که در طی آن یک محصول مایع گونه ، از نقطه نظر فیزیکی و شیمیایی بسیار پایدار ، بدست می آید

آتشکافت سریع چوب در راکتور بستر سیال : آتشکافت سریع که فرآیند دمای متوسط  ( درحدود 500 درجه سانتیگراد ) می با شد ، که در طی آن چوب بطور بیهوازی ، با سرعت بالا داغ  می گردد . محصولات آتشکافت پس از سرد شدن بصورت روغن قابل استخراج می باشند . در این فرآیند چوبهای جنگلی پس از خشک شدن ، خرد ، آسیاب و غربال می شوند و با ابعادی بین 2 تا 5 میلیمتر وارد راکتور بسترسیال  می گردند . بستر راکتور از ماسه پوشیده شده است و عامل سیال کننده آن ، گاز برگشتی از خود فرآیند  می باشد ، که دمای آن بوسیله پیش گرمکن ها قبل از ورود به راکتور تا حد لازم افزایش یافته است . سرعت دمیدن گاز به داخل راکتور ، به نحوی تنظیم میگردد ، که ذرات زغال از راکتور به بیرون پرتاب می شوند ولی ذرات ماسه در آن باقی می مانند . دریک سیکلون ذرات زغال از جریان گاز خروجی جدا می شوند . جداسازی و بازیافت مایعات از گاز در دو چگالنده گرم و سرد انجام می گیرد . گاز خروجی در یک صافی       ( الکتروفیلتر ) تمیز شده و بوسیله یک کمپرسور به مدار فرآیند باز میگردد . میزان جرم روغن تولیدی در این فرآیند درحدود 75 درصد ، میزان جرم زغال تولیدی در حدود 10 درصد و میزان جرم گاز تولیدی در حدود 15 درصد جرم چوب خشک ورودی به پروسه می باشند . گاز و زغال تولیدی ، می توانند برای تامین انرژی حرارتی پروسه مورد استفاده قرار گیرند

هیدرو پیرولیز ( آتشکافت با بخار آب داغ ) : دراین فرآیند با دمیدن بخار داغ به راکتور ، از چوب روغنهای سوختنی تولید می گردد . دمای این فرآیند بین 300 تا 400 درجه سانتیگراد و فشار درون راکتور درحدود 25 مگاپاسکال می باشد . در این فرآیند ،    تراشه های چوب خشک شده با رطوبت بین 5 تا 8 درصد و در اندازه های بین 5/0 تا 5/1 سا نتیمتر وارد راکتور می گردند . ارزش گرمایی روغن تولید شده در این فرآیند در حدود  23 مگاژول بر کیلوگرم گزارش شده است و جرم آن نیز تا حدود 50% وزن   تراشه های چوب اندازه گیری شده است. گازی کردن فرآیند زیست توده یک فرآیند تجزیه به کمک گرما می باشد ، که در دمای بالا و در حضور سیالی در درون محیط فرآیند موسوم به عامل گازساز ، صورت می پذیرد . در خلال جنگ جهانی دوم، سیستمهای تولید گاز ازچوب و زغال چوب در سراسر جهان متداول شده و گاز تولیدی توسط آنها بعنوان سوخت در وسایل نقلیه گاز سوز مورد استفاده قرار گرفتند . بحران انرژی در دهه 1970 مجددا علاقه به  سیستم های گازی بیوماسی را برانگیخت . تا سال 1980 بیش از 15 کارخانه سازنده در جهان ، تاسیسات تولید گاز از چوب و زغال چوب را با ظرفیتهایی تا 250 کیلو وات عرضه کردند . در سالهای بعد ، در فیلیپین برنامه هایی وسیع برای ساخت و فروش گازی کنندهای کوچک برای حرکت موتورها ، اجرا گردید . در برزیل ، پیش از 30 سازنده ، تجهیزاتی با طرحهای مختلف و در اندازه های گوناگون عرضه کردند . وسایل تولید کننده گاز ازچوب با ظرفیتهایی تا 3 مگاوات ( حرارتی ) درمناطق دور افتاده جهت تولید گاز برای پمپهای موتوری آبیاری بکار گرفته شدند . درحال حاضر انواع روشهای گازی سازی در جهان ابداع شده اند ، بعضی از این روشها که درگذشته مختص گازی سازی زغال سنگ بوده اند ، جهت گازی سازی بیوماس نیز سازگار شدند . در فن آوری های گازی کردن زیست توده ، با توجه به شرایط فرآیند ، امکان تولید انواع گاز مصنوعی با ترکیبات و ارزش گرمایی های مختلف امکانپذیر   می باشد

3_8_1  انواع راکتورهای گازی کننده براساس نوع راکتور

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

   1   2   3   4   5   >>   >

ساخته شده توسط Rodrigo ترجمه شده به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ.

سرویس وبلاگ نویسی پارسی بلاگ